Õiglase kaubanduse märk tootel tagab paremad majanduslikud ja sotsiaalsed võimalused arengumaade töölistele ja talupidajatele. Praegune õiglase kaubanduse kohvihind on vähemalt poole võrra suurem turuhinnast.

Õiglase kaubanduse reeglite alusel makstakse talupidajale kokkulepitud lisatasu 10US senti 0,45kg kohvi kohta. Mahetootjatele makstakse 20US senti sama koguse kohvi kohta.

Fair Trade2Maailmas on ligikaudu 20-25 miljonit kohvikasvatajat ning 70-80% maailmas kasvatatavast kohvist pärineb väikestest pereistandustest. Kohv on maailmas nafta järel enim müüdav kaup.

Viimasel ajal toodetakse peamiselt maaelu arendamise programmide tõttu kohvi enam, kui ära tarbitakse. See on viinud kohvi hinnad madalaks. Eriti tuntav on kohvihindade kõikumine just nendes samades pisikestes perefirmades.

Kahjuks ei arvestata tänapäeva karmis ärimaailmas kõige vaesemate inimeste huve. Suurem osa lõpptarbija poolt makstud rahast läheb vahendajatele. Madalad maailmaturu hinnad sunnivad arengumaade farmereid müüma oma kohvisaaki hinna eest, mis ei kata isegi tootmiskulusid. See aga tähendab, et tavalise kohvi soodne hind on saavutatud arengumaade perede heaolu arvelt. Rahapuuduses jäävad kohvikasvatajate lapsed koolitamata, arstiabi pole taskukohane ja paljud pered kolivad häda sunnil linnadesse. Linnastumine toob omakorda kaasa mitmeid keskkonnaprobleeme.   

Rahvusvahelise õiglase kaubanduse liikumise eesmärk on muuta maailma kaubandussüsteemi reegleid nii, et tehingud oleksid tasuvad kõikidele osapooltele. Õiglane kaubandus ei ole heategevus, vaid aus äripartnerlus.