Euroopa Liidu 2009. aasta eelarve on 116 miljardit eurot. Tänavused eelarveprioriteedid toetavad majanduskasvu ja tööturgu, keskkonda ja teadusuuringuid ning märkimist väärib arengumaade põllumajandustele antav toetus, millega pehmendatakse toiduainehindade hüppelisest tõusu. Tahad rohkem teada? Loe alljärgnevat lugu.

Aastal 2009 suunatakse 45% eelarvest ehk 60 miljardit eurot teadusuuringute, innovatsiooni, tööturu ja kohalike arenguprogrammide heaks. Teadusuuringutele suunatavad summad kasvasid 11% võrra, ELi innovatsiooniprogramm saab 22% võrra enam toetust ning kulutused keskkonnale ja maapiirkondade arengule tõusevad 2,9%. See kõik hoogustab konkurentsi ja toetab vähem heitgaase väljapaiskavat majandust.
 
Lisaks jõudsid parlament ja ELi Nõukogu kokkuleppele, mille järgi eraldatakse üks miljard eurot arengumaade põllumajandustele. Aastatel 2008-2010 püütakse sellega vähendada toiduainekriisi mõju.
 
64 eurosenti päevas
 
ELi kodanike poolt makstavad maksud ei liigu otse ELi eelarvesse, vaid teevad seda läbi liikmesriikide, kuid igaühe panust saab siiski välja arvutada. ELi aastatulu hüvanguks annab 495 miljonist ELi elanikust igaüks päevas umbes 64 eurosenti.
 
116 miljardit eurot tundub suur hulk raha ja nii see kindlasti on. See moodustab ligi ühe protsendi kogu ELi rahvamajanduse kogutulust

Loe lisaks: http://www.europarl.europa.eu/