Autovaba päeva raames toob Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) juhatuse liige Otto Popel esile viis põhilist eelist, miks tasub kaaluda ühistranspordi kasutamist muidu autostuvas Tallinnas.

  • „Ka muidu autole truud pealinlased võiksid aeg-ajalt anda ühistranspordile võimaluse. Kui juba kord-kaks nädalas asendada autosõit ühissõidukiga või läbida lühemaid vahemaid jala, aidatakse seeläbi kaasa puhtamale keskkonnale ning väiksemale liikluskoormusele,“ sõnas Popel.

Ummikutest pääsemine

„Rahvusvahelised uuringud on võrrelnud auto- ja ühistranspordi kasutamist ning leidnud, et ühes bussis reisijate arv võrduks 55 autoga linnaliikluses ehk kui 55 autojuhti asendaks enda päevasõidud ühissõidukiga, väheneks liikluskoormus hüppeliselt ehk 55-lt sõidukilt vaid ühele ühissõidukile,“ nentis Popel ja lisas, et see aitaks oluliselt kaasa tipptunni ummikute vähenemisele, mis muidu röövivad liikluse sõlmpunktides aega ja energiat.

Pealinnas on bussidele mõeldud eraldi bussirajad ning trammid ja trollid sõidavad enda liinil, mistõttu on ajaline võit tipptunnil garanteeritud. „Ühissõidukid sõidavad sõiduplaani järgi ehk ei jää tänu liikluskorraldusele ka ummikutesse sel määral seisma nagu tavasõidukid, misläbi saab oma sõiduaega paremini planeerida,“ rõhutas Popel.

Ajaline ja rahaline kokkuhoid

Üldjuhul võimaldab ühistranspordi kasutamine hoida kokku aega ja raha. Ajaline kokkuhoid tuleneb kindlasti sõidugraafikust ja ummikutest hoidumisest ning lisaks on ühistranspordi kasutamisel võimalik enda aega praktilisemalt kasutada, tehes tööd, lugedes uudiseid või raamatut või lihtsalt rahulikult sõidu ajal puhata.

„Autovaba elu tagab ka rahalise kokkuhoiu. Lisaks sellele, et Tallinnas on elanikele tasuta ühistranspordi kasutamise võimalus, ei pea bussi, trammi või trolliga liiklejad muretsema autoga seonduvate lisakulude pärast nagu isikliku auto hooldamine ja parkimine,“ selgitas Popel.

Keskkond

Kasvuhoonegaaside hulk kasvab pidevalt ja seetõttu toetavad riigid, organisatsioonid ja keskkonnakaitsjad heitkoguste vähendamise meetodeid. „Näiteks USA-s läbi viidud analüüs näitas, et ühistransporti kasutades saab iga inimene vähendada omapoolset kasvuhoonegaaside tekitatavat heitmekogust rohkem kui poole võrra, võrreldes isikliku auto kasutamisega,“ tõi Popel esile.

Tallinn liigub rohelisema pealinna suunas, andes enda panuse heitgaaside vähendamisse uute keskkonnasõbralike biometaanil sõitvate busside näol ning vaid roheenergiat tarbivate trammide kaudu. Tänaseks on Tallinnasse jõudnud juba 61 biometaanil sõitvat bussi ning lähiaastatel vahetavad keskkonnasõbralikud ühissõidukid välja 70% kogu senisest sõidukipargist.

„Kõigi nende busside liinile jõudmisel väheneb CO2 linnaõhku paiskamine ca 25 000 tonni võrra aastas, mis on hinnanguliselt võrreldav keskmiselt 7000 sisepõlemismootoriga sõiduauto aastase heitmekogusega,“ kinnitas Popel.

Puhtam linn

Keskkonnakaitsjate ja linnaplaneerijate hinnangul vähenevad ühistranspordi kasutamisel liiklusummikud ja üldine saastetase linnas.

„Uute gaasibusside soetamine ja biometaani terminalide rajamine on strateegiline eesmärk asendada aastaks 2025 kõik tänased diiselbussid keskkonnasõbraliku ja kaasaegse alternatiiviga, ühtlasi on see oluline samm Tallinna pürgimisel 2022 rohelise pealinna tiitlile,“ tõi TLT juhatuse liige esile.

Tervis

„Kõlab küll lihtsalt, kuid ühistranspordi eelistamisel on võimalik hoida enda tervist, kuna seeläbi liigub reisija rohkem,“ tõi Popel esile. Ühistransporti kasutades peab liikuma erinevate peatuste ja ühissõidukite vahel, misläbi suureneb füüsiline aktiivsus.

Autovaba päev on hea võimalus mõelda oma igapäevastele liikumisharjumustele – kuidas muuta neid keskkonnasõbralikumaks, tervislikumaks ning kogukonda-linna parendavamaks.