Ekskursioonidel, mille eesmärk on keskkonnateadlikkuse tõstmine noorte hulgas, on viimase aasta jooksul käinud juba ligikaudu 700 last.

„Ragn-Sells soovib tõsta kõikide, eriti noorte teadlikkust jäätmete sorteerimise olulisusest ning õpetada, kuidas tuleks kodus, koolis ja tööl jäätmeid sorteerida,“ ütles Ragn-Sellsi ärijuht Agu Remmelg. „Selleks korraldame oma jäätmete sorteerimisjaamas Suur-Sõjamäel tasuta ekskursioone. Tutvumas meie tööga käivad peamiselt lastekollektiivid: lasteaiad ja koolid, kuid korraldame õppekäike ja koolitusi hea meelega ka ettevõtete gruppidele," lisas Remmelg.

Kõik huvilised, kellele pakub huvi õppida, mida ja kuidas sorteerida ning ka saada teada, mis saab kodudes eelnevalt eraldi kogutud jäätmetest sorteerimisjaamas, on oodatud Ragn-Sellsiga ühendust võtma.

Enne sorteerimisjaama minekut näidatakse ekskursioonile tulnutele õppefilmi sorteerimise vajalikkusest ning sorteerimisjaama töö põhimõttest. Ekskursiooni ajaks jaama tööd ei katkestata. Osalejail on võimalik jälgida, mis saab eraldi kogutud paberist, papist ja kilest siis, kui need on autoga kokku kogutud ning millise teekonna need sorteerimisjaama territooriumil läbivad.

Miks peaks jäätmete sorteerimist õppima koolitusel?

„On väga oluline, et inimesed teeksid jäätmeid kogudes juba eeltöö ära. Valikkogumist peaks rakendama nii kodumajapidamistes kui ettevõtetes, ka kõige väiksemates,“ ütles Ragn-Sellsi müügijuht Indrek Anepaio. „Anname kõigile võimaluse tulla vaatama, kuidas sorteerimisjaamas taaskasutatavaid jäätmeid sorteeritakse ning selgitame, millist eeltööd peaks iga inimene kodus, koolis ja töökohal tegema, et taaskasutusse jõuaks võimalikult palju jäätmeid. Sorteerimisjaamas sorteeritakse ainult neid materjale, mida saab taaskasutada. Jaamas sorteeritakse need veel kord üle materjali liigi ja värvi alusel ning saadetakse siis märksa puhtamalt edasi ettevõtetesse, kus see ümber töödeldakse ja uuesti kasutusele võetakse,“ sõnas Indrek Anepaio.

Ekskursioonide ja koolituste eesmärk on õpetada nii lapsi juba maast madalast kui ka täiskasvanuid õigesti jäätmeid sorteerima ja koguma.

Miks Eesti Post otsustas oma töötajaid jäätmete osas harida?

Eesti Post kuulub nende ettevõtete hulka, kus Ragn-Sellsi asjatundja jäätmete sorteerimisest on juba rääkimas käinud.

„Kutsusime Ragn-Sellsi koolitust tegema seoses Eesti Posti majasisese „Teadmiste hommiku“ üritusega, mille eesmärgiks on tutvustada inimestele ka muid valdkondi peale postiteenuste,“ rääkis Eesti Post ASi postiteenuste divisjoni jaevõrgu juht Sirli Seliov. „Olime meeldivalt üllatunud, et Ragn-Sells sellist võimalust pakub ning juba praegu saadud tagasisidest võime öelda, et see tekitas töötajatel suurema huvi prügi sorteerimise vastu ja seoses koolitusega on neil plaanis ka oma osakonnas rohkem prügi sorteerima hakata. Samal ajal, koolitusega toimus meil näitus, asjadest, mida saab prügist teha.“

Keskkonnaminister tunnustas Ragn-Sellsi

Möödunud aasta lõpus andis keskkonnaminister Jaanus Tamkivi üle preemiad konkursi Aasta Keskkonnategu ja Aasta Keskkonnateoke 2009 võitjatele. Aasta Keskkonnateokese preemia pälvis AS Ragn-Sells sorteerimisjaama korraldatud ekskursioonide läbiviimise eest.

Ragn-sells jäätmesorteerijad

Kasulik teada

Ragn-Sells korraldab ekskursioone Suur-Sõjamäe sorteerimisjaama etteregistreerimisel. Ohutuse eesmärgil võetakse ekskursioonile kuni 15-liikmelisi gruppe ning ekskursiooni ajaks antakse kõigile kandmiseks helkurvestid. Huvilistel palutakse ühendust võtta telefonil 606 0414.