Sotsiaalkindlustusamet hüvitas eelmisel aastal abivahendeid 53 074 inimesele 11,8 miljoni euro eest. Kokku rahastati üle 500 000 abivahenditehingu ning suurema osa nendest moodustasid tehingud suhtlusabivahenditega, põetus- ja hooldusvahenditega. Neile järgnesid ortoosid ja proteesid ning liikumisabivahendid.

Sotsiaalkindlustusameti abivahendite valdkonna juhtivspetsialisti Triin Teresa Veensalu sõnul on abivahendite eelarve pidevalt kasvanud. „Kui 2017. aastal oli abivahendite eelarve 11,3 miljonit eurot, siis eelmisel aastal oli see 11,8 miljonit eurot. Sel aastal on eelarve arvestuslik, mis tähendab, et kõik tekkivad kulud kaetakse,“ rääkis ta.

2018. aastal kulus kogu eelarvest 6,5 miljonit eurot vanaduspensioniealiste inimeste abivahenditele. Vanaduspensioniealisi oli abivahendite saajate hulgas 40 064 (75%). 3,4 miljoni euro eest hüvitati 8 821 (17%) tööealise inimese abivahendeid. 1,9 miljonit eurot kulus kuni 16-aastaste laste abivahenditele, keda oli abivahendite saajate hulgas 4 189 (8%).

2 208 juhul küsisid inimesed sotsiaalkindlustusametilt ka erilahendusi, millest umbes 85 protsenti rahuldati. „Meie eesmärk on aidata mures abivajajat. Nendel juhtudel leiame igale abivajajale just temale sobiva lahenduse, meil on selleks olemas abivahendeid teadvad spetsialistid ja ka rahalised võimalused. Kindlasti on siinjuures oluline, et need erilahendused oleksid ka õiged ja aitaksid inimesel iseseisvamalt toime tulla,“ rääkis ta. Erilahendustele kulus kogu abivahendite eelarvest 2,8 miljonit eurot.

Täna on turul 84 abivahendi ettevõtet kokku 479 teeninduspunktiga üle Eesti. Täpse nimekirja ameti lepingupartneritest, kes müüvad abivahendeid, leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Sotsiaalkindlustusamet rahastab inimestele abivahendeid, mis on seotud inimese igapäevaeluga nagu näiteks kuulmisaparaat, ratastool, tugiraam, spetsiaalsed voodid jne. Meditsiiniseadmeid, näiteks glükomeetrite testribad, esmased proteesid ja traumajärgsed ortoosid,  põletushaigete surveriided, hüvitab haigekassa. Töötukassa poolt saavad inimesed taotleda abivahendeid, mis on vajalikud töötamiseks – spetsiaalsed monitori kohandamised nägemispuude korral, erinevad töökoha kohandused.

Abivahendid aitavad abivajajal igapäevatoimingutega iseseisvamalt toime tulla või tema hooldaja tööd lihtsustada.