Täna ja homme toimub Tartus, Eesti Maaülikoolis konverents Agroforum Mare Balticum, kus keskendutakse keskkonnanutikale põllumajandusele ja arutletakse, kuidas üha karmistuvate keskkonnanõuete tingimustes tagada põllumajandustegevuse efektiivsus, jätkusuutlikkus ja kasumlikkus. Kahel päeval otsivad parimaid lahendusi rahvusvahelistele ning kohalikele põllumajanduse ja toidutootmisega seotud probleemidele poliitikud, teadlased ja erinevate delegatsioonide liikmed 18 riigist. 

Täna ja homme toimub Tartus, Eesti Maaülikoolis konverents Agroforum Mare Balticum, kus keskendutakse keskkonnanutikale põllumajandusele ja arutletakse, kuidas üha karmistuvate keskkonnanõuete tingimustes tagada põllumajandustegevuse efektiivsus, jätkusuutlikkus ja kasumlikkus. Kahel päeval otsivad parimaid lahendusi rahvusvahelistele ning kohalikele põllumajanduse ja toidutootmisega seotud probleemidele poliitikud, teadlased ja erinevate delegatsioonide liikmed 18 riigist. 

Päeva esimeses ettekandes tõstis FAO Euroopa ja Kesk-Aasia piirkonna esindaja asetäitja Raimund Jehle esile, et me peame suutma toita jätkuvalt kasvavat rahvastikku aina ekstreemsemateks muutuvates ilmastikuoludes. See omakorda esitab märkimisväärseid väljakutseid põllumajandusele. Lahenduseks on tema sõnul keskendumine keskkonnanutikale põllumajandusele. 

Viljakama tuleviku nimel tuleb jätkusuutlikult tõsta põllumajanduse produktiivsust, kasutada efektiivsemalt sisendressursse ja kasvatada seeläbi sektori sissetulekuid. Samuti tuleb kohandada põllumajandust ja toidu tootmist vastavalt kliimamuutustele ning vähendada põllumajanduse kahjulikku mõju keskkonnale ja eelkõige kasvuhoonegaaside emissiooni. 

Keskkonnanutikas põllumajandus on Jehle sõnul asukohapõhine lahendus, mis arvestab piirkonna eripäradega. Seda tuleb rakendada sektoriteüleselt paralleelselt erinevatel tasanditel – riiklikust kuni taludeni välja. Keskkonnanutika põllumajanduse edukas rakendamine vajab laialdast tugistruktuuri, riigi toetust ning põllumeestele suunatud teenuseid ja finantseerimisskeeme. Ennekõike peaks süsteemi rakendamisest võitma põllumees.

Konverentsi Agroforum Mare Balticum korraldavad Eesti Maaülikool, Maaeluministeerium, Eesti Põllumajandus-kaubanduskoda, Läänemeremaade nõukogu ja Idapartnerluskeskus koostöös Peterburi Põllumajandusülikooliga. Agroforum Mare Balticum toimub juba neljandat korda.