Võrgupaika http://www.tastethewaste.com koondatakse materjale selle kohta, kuidas rikkad riigid raiskavad toitu.

Maailmas elab miljard inimest näljas ja iga päev sureb seetõttu umbes 25 000 inimest. Samal ajal raiskab nn. arenenud maailma „adra ja taldriku vahel” sama palju toitu, kui ära sööb. Ehk teisisõnu: ligikaudsete hinnangute järgi satub umbes pool toidust jäätmete hulka.

Britid on püüdnud seda raiskamist arvudes väljendada ja leidnud, et aastas visatakse ära 15 miljonit tonni toitu. Peale asjatute kulutuste tähendab see ühtlasi mõttetut kogust kasvuhoonegaase. Kui õnnestuks äravisatavat toiduhulka vähendada poole peale, tähendaks see CO2-heite seisukohalt umbes sama, kui eemaldaksime liiklusest iga viienda auto.

Võrgupaiga loojad ootavad teemakohaseid fotosid, videoid ja lugusid, et olukorra kogu jaburust inimestele paremini selgeks teha.

thurnfilm.de