Säästva ja tervikliku eluviisi portaali Bioneer.ee väljaandja MTÜ Ökomeedia üllitas Tallinna Keskkonnaameti toel ajakirja Bioneer esimese erinumbri, mis tutvustab säästva majanduse ja rohelise ettevõtluse põhimõtteid nii teoorias kui läbi eluliste näidete.

Bioneer.ee asutaja ja MTÜ Ökomeedia juhatuse liige Rasmus Pedanik ütles, et ajakirja erinumber sündis otsesest vajadusest. „Viimasel ajal kõlab ühiskonnas üha sagedamini sõnapaar ‘säästev areng’, ent selle sisu jääb inimestele arusaamatuks. Olukorras, kus senine majandusideoloogia ja reaalsus enam kokku ei sobi, on ka ettevõtjad nõutud. Neil puudub teadlikkus, kuidas vähendada tootmiskulusid ja tootmismahtusid, jäädes samal ajal kasumlikuks ning ka ühiskonda teenivaks. Nendel teemadel Bioneeri erinumber põhjalikumalt peatubki,“ selgitas Pedanik.

Kommenteerides kiiresti populaarsust võitnud portaali Bioneer.ee muutumist ajakirjaks sõnas Pedanik, et esialgu on tegu ühekordse projektiga. “Ma ei välista ka uute erinumbrite sündi, ent regulaarselt ilmuva ajakirja  Bioneer väljaandmiseks pole seni otsust langetatud,” lisas ta.

Bioneeri erinumbris räägitakse erinevatel päevakajalistel teemadel, muuhulgas sellest, et tänase majanduskriisi taga kumab veelgi suurem ja ohtlikum keskkonnakriis. “Kliimasoojenemine ja loodusressursside ammendumine, sh energiakriis, mõjutavad ka majandustegevust. Just täna on inimestel ja ettevõtetel õige aeg peeglisse vaadata ning leida üles kohad, kus mõttetult raisatakse ja seeläbi keskkonda kahjustatakse,” lausus Pedanik. “Energia ja muude ressursside kokkuhoid aitab lahendada keskkonnaprobleeme ning hoida kokku raha. Me ei tohiks asjatult loota, et majanduskriisi lõppedes saavutame uuesti sellise heaolutaseme nagu aasta või poolteist tagasi. Inimestel ja valitsusel on kalduvus keskenduda ainult ühele suurele probleemile korraga, kaotades nõnda tervikpildi.“

Roheline ettevõtlus põhineb ökoloogilisel majanduskäsitusel, kus majandust nähakse ökosüsteemi väiksema osana, kuid ka ökosüsteemi tasakaalu peamise häiriva tegurina. Et inimtegevus ei kahjustaks ökosüsteemi tasakaalu, peaksid ettevõtted käituma keskkonda säästvalt ning vastutustundlikult. Jätkusuutliku majandusmudeli idee seisneb selles, et ettevõte kulutab minimaalselt loodusressursse, tootmine saastab võimalikult vähe keskkonda ja toode on võimalikult tervislik ning väikese keskkonnamõjuga. Nõnda aitab roheline ettevõtlus hoida ja taastada ökosüsteemi tasakaalu ning tuua kasu üksikindiviidile ja kogu ühiskonnale.

Ajakiri Bioneer tutvustab viise, kuidas rohelise ettevõtluse plaanid praktikas ellu viia. Paberkandjal ajakirja tiraaž on 3000 eksemplari, millest 2500 saadetakse Tallinna ettevõtetele. Kõikidel teistel huvilistel on rohelise ettevõtluse ajakirjaga võimalik tutvuda veebi vahendusel.

Mittetulundusühing Ökomeedia on asutatud 2006. aastal, eesmärgiga edendada eestimaalaste keskkonnateadlikkust ja aidata vähendada meie ökoloogilist jalajälge. Ökomeedia esimeseks suuremaks projektiks oli säästva eluviisi portaali Bioneer.ee käivitamine 2007. aasta mais. Lisaks meediasuunalisele tegevusele on MTÜ Ökomeedia organisatsioonidele ja ettevõtetele strateegiliseks partneriks jätkusuutliku strateegia väljatöötamisel ja abiks selle elluviimisel.


Kui ajakiri Teile ei avanenud, siis kasutage vaatamiseks järgnevat linki või veebilehitsejat Internet Explorer:
Rohelise ettevõtluse ajakiri Bioneer

Allalaetava ajakirja pdf-versiooni leiate järgnevale lingile klikates:
Bioneeri rohelise ettevõtluse ajakiri