Alanud on pesitsevate punaselg-õgijate loendus

  • Bioneeri uudised
  • 4. juuni 2010
  • Kabli linnuvaatlustorn. Pildistas Katrin Jõgisaar

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub kõiki linnusõpru üles oma panust andma pesitsevate punaselg-õgijate loenduses, et täiustada teadmisi selle linnu elupaigavaliku ja arvukuse kohta.

Kaasalöömiseks tuleb huvilistel valida endale meelepärane, vähemalt 5km pikkune loendusrada. Rada läbitakse ühe korra ajavahemikus 1.06-30.06. Loendustransekti valikul peaks arvestama, et ühe biotoobi pikkus oleks vähemalt 3km.

Täpsema loendusjuhendi leiab aasta linnu kodulehelt: www.eoy.ee

Kes on punaselg-õgija?

Punaselg-õgija on siinmail üsna tavaline pesitseja. Ta on meie avamaastiku põõsastikes ja kadastikes üldlevinud haudelind. Sellele vaatamata tuntakse vaikselt traadil või põõsaladvas saaki varitsevat punaselg-õgijat üsna vähe. Euroopas on punaselg-õgija kantud Euroopa Liidu linnudirektiivi erilist kaitset vajavate liikide hulka. Punaselg-õgija arvukuseks hinnatakse Eestis 40-60 tuhat paari.

Eesti Ornitoloogiaühing valis punaselg-õgija 2010. aasta linnuks.

Loe varasemate aasta lindude kohta Bioneerist!
Punaselg- ja hallõgija 2010
Kodukakk 2009
Teder 2008

Varasemad aasta linnud 
Luik 2007 
Hänilane 2006 
Kanakull 2005
Valge-toonekurg 2004
Harakas 2003
Kodu- ja põldvarblane 2002
Kiivitaja 2001
Suitsupääsuke 2000
Kirjurähn (suur-, tamme-, valgeselg- ja väike-kirjurähn) 1999
Must-toonekurg 1998
Sookurg 1997
Suurkoovitaja 1996
Rukkirääk 1995