Lodi Jõmmu alustas täna hommikul Käreveres juba traditsiooniks kujunenud suurveeretkedega, mis toimuvad mai keskpaigani. Suurveeretkede tulu kasutab Lodjaselts Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatava projekti "Luhaheina parvetamistehnoloogia väljatöötamine" omaosaluse katteks.

Suurveeretkedel saavad huvilised osa looduse järjekordsest vägitükist - hiiglaslikust üleujutusest Emajõe luhtadel. Emajõe luhad kuuluvad Euroopa võimsaimate hulka, vanajõgedest läbi põimituna moodustavad need kalade ja lindude paradiisi. Luhad on aga poollooduslikud kooslused, inimesel on luhtade tekkimisel ja hoidmisel oluline roll – luhtasid tuleb regulaarselt niita ja hein ära vedada.

Täna on üheks suuremaks probleemiks luhtade hooldamisel kujunenud niidetud heina äravedu. Probleemile lahenduse leidmiseks viib Lodjaselts Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel läbi projekti "Luhaheina parvetamistehnoloogia väljatöötamine". Looduslodja suurveeretkel osalejad aitavad projekti läbiviimisele ja seeläbi ka luhtade hooldamisele kaasa - teenitud tulu kasutab Lodjaselts projekti omaosaluse katteks.

Looduslodja retked on Eestis ainulaadne, maitsi ligipääsmatute alade looduse tundmaõppimiseks mõeldud sariüritus – Looduslodja retked toimuvad kevadest sügiseni Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi piirkonna erinavais paigus, retkede teema sõltub parasjagu looduses toimuvast.


Allikas: MTÜ Emajõe Lodjaselts