Andaluusia autonoomse piirkonna valitsuse arengu-, teadus- ja majandusminister Martín Soler ning Renault’ Hispaania president ja peadirektor Jean Pierre Laurent allkirjastasid 18. jaanuaril ühiste kavatsuste kokkuleppe, mille eesmärgiks on elektrisõidukite arengu edendamine Andaluusias.

Kaks organisatsiooni arendavad üheskoos elektrisõidukite kasutamise edendamise tegevuskava vastavalt Andaluusia jätkusuutlikule energiakavale PASENER 2007–2013 ja Renault’-Nissani liidu heitmevaba liikluse arengukavale.

Andaluusia tehnoloogiapark (PTA) valiti kokkuleppe sõlmimise taustaks eeldusel, et just seal hakatakse korraldama mitmesuguseid elektrisõidukite katseid, et määratleda selle uudse liiklusviisi arenguga kaasnevaid laiaulatuslikke energia, laadimisjaamade ja akude kasutusajaga seonduvaid vajadusi.

Lisaks on Málaga linnal juhtiv osa elektriautode sõidu- ja kasutuskatsete programmis „Smartcity”, mida toetab arengu-, teadus- ja majandusministeerium ning nüüd Renault’-Nissani liidu koostööleppe raames ka Renault.

Peale selle on kokkuleppes kirjeldatud ka mitmeid erinevatel teemadel põhinevaid projekte:

·         võimalike ettevõtete ja linnavalitsuste määratlemine, kes soovivad kavaga ühineda heitmevaba sõidukipargi arendamise ja tegevuspiirkonna keskkonnahoiu edendamise nimel;

·         kasutajate teavitamine, et see uudne liiklemisviis saaks neile omasemaks ja arusaadavamaks;

·         elektrisõidukite hooldusele keskendunud töötajate koolitused;

·         Andaluusia asutuste pakutavate eri tüüpi toetustest teavitamine.

See on teine Renault’-Nissani liidu elektrisõidukite kasutuselevõtu arendamise koostöölepe Hispaanias, millele eelnes liidu ja Barcelona linnavalitsuse kavatsuste ühisavaldus sõidukipargi kasutuselevõtuks ja linna vähemalt 200 tankimisjaama rajamiseks.