14. juunil avatakse Aravetel Eesti esimene biogaasijaam, mis võimaldab põllumajanduses tekkivaid biogaase kasutada ka väljaspool põllumajandussektorit.  Jaama avamisel osaleb põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. 

„Biogaasijaama käivitamine on positiivne näide sellest, kuidas innovaatiliselt ära kasutada tootmises tekkivaid jääke ning taastuvaid loodusressursse,“ ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. „Taastuvenergia ja keskkonnasõbralikkus on suunad, mille poole peame liikuma.“

Aravete biogaasijaam toodab soojus- ja elektrienergiat sõnnikust ja biomassist ning hakkab kütma kohalikke kortermaju. Jaama tootmisvõimsus on kokku 2 megavatti elektri- ja 2 megavatti soojusenergiat. Kokku töötleb Aravete biogaasijaam aastas kuni 100 000 tonni biolagunevat materjali. 

Aravete Agro juhatuse esimehe Leonid Linkovi sõnul võimaldab jaam lahendada korraga mitu probleemi. „Tagame Aravete inimestele kindla hinnaga toasooja ning samas lahendame ka sõnnikuga seotud keskkonnaprobleemid,“ selgitas Linkov. 

Biogaasijaam kuulub Aravete Biogaas OÜ-le. Aravete Biogaas OÜ osanikud on energiaettevõte Baltic Biogas OÜ ja põllumajandusettevõte Aravete Agro OÜ.