22. septembril toimub Tallinnas autovaba päev, mida korraldatakse Euroopa liikuvusnädala (European Mobility Week) sündmuste osana. Tänavu toimub autovaba päev 22. septembril kell 10-17 Kesklinnas Vabaduse platsil ja Kaarli puisteel koos terviseteadlikkust tõstva Eesti Tervisemessiga "Liikuma!". 

Autovabal päeval on ühissõidukid Tallinnas kõigile tasuta. Kõigile ühistranspordi kasutajatele, kes valideerivad oma sõiduõiguse Ühiskaardiga või mõne muu piletimüügisüsteemis registreeritud andmekandjaga, on sõit 22. septembril tasuta ja validaator neile piletit ei müü.

Autovabadel päevadel vähendatakse liiklust linnas või kindlas piirkonnas terve või osa päeva jooksul. See annab kohalikele elanikele võimaluse näha, kuidas nende linn näeks välja tunduvalt väiksema arvu autodega. Inimestel soovitatakse kasutada autode asemel omaenda jalgu või siis jalgrattaid. Autovaba päev ühendab endas nii keskkonnahariduse kui emotsioonid. 

Ehkki sedalaadi algatusi tekkis juba 1973. aasta naftakriisi aegu, korraldati esimesed autovaba päeva üritused alles 1995. aastal Islandi pealinnas Reykjavikis, Suurbritannias Bathis ja Prantsusmaal La Rochelle'is. Üleeuroopaliseks tähtpäevaks nimetas Euroopa Komisjon autovaba päeva 2000. aastal. Samast ajast on autovaba päev seotud Euroopa liikumisnädalaga.

Autovabal päeval suletakse autoliikluseks Tallinnas Kaarli pst Tõnismägi/Toompea ristmik kuni Pärnu maanteeni. Antakse start iga-aastasele populaarsele orienteerumisvõistlusele ühistranspordiga. Samuti toimub tänaval palju erinevaid võistlusi ja kohal on ka Snupsi. Autovabal päeval saab osa võtta ajaloomatkast ja jalgrattaretkest. Autovaba päev toimub koostöös Tallinna Transpordiameti, Spordi- ja Noorsooameti ning Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga. Ürituse korraldajaks on Messid OÜ.

Autovabal päeval 22. septembril muutub liikluskorraldus Kaarli puiestee ja Vabaduse väljaku sulgemisega alates kella 6-st kuni kella 19-ni. 

Autovaba päeva üks põhjustest on juhtida inimeste tähelepanu autostumisele ja sellest tingitud teguritele. Kasvava autostumisega kaasnevad mitmesugused linnageograafilised, ökoloogilised ja sotsiaalsed probleemid: suurenev õhusaaste ja müra, parkimiskohtade nappus, liiklusummikud, sagenevad liiklusõnnetused jms. Autostumistase näitab sõiduautode arvu 1000 elaniku kohta.

Üleeile teatas Statistikaamet viidates Maantemeti andmetele, et Eestis oli 2018. aasta juuli lõpu seisuga arvel 740 100 sõiduautot, seega iga teise Eesti elaniku kohta üks auto. Hoolimata lühiajalistest kõikumistest (näiteks kümnend tagasi majanduskriisi ajal) on tegemist olnud kasvutrendiga ning näitaja on jõudnud kõrgeimale tasemele kui kunagi varem. Selle sajandi algusaastatel oli iga kolme elaniku kohta üks sõiduauto. Vabariigi algusaastatel, 1921. aastal registreeriti sõiduautosid aga kõigest 110 ehk 10 000 elaniku kohta üks auto.

Keskkonnasõbraliku liikumise kuu Tallinnas toimub 1.‑30. septembrini 2018. Kampaania eesmärk on suurendada elanike keskkonna- ja liiklemisalast teadlikkust. Koostöös eri ametite, linnaosavalitsuste ja teiste koostööpartneritega soovitakse luua linnas säästvat liikumist soosiv keskkond, kus on ka lastel ja noortel turvaline liigelda, ning tutvustada keskkonnahoidlike liikumisviiside eeliseid, sh ärgitada inimesi vähendama autosõite ning eelistama kõndimist, rattasõitu ja kasutama heitgaasivabu liiklusvahendeid (linna ühissõidukeid).

Vaadake Tallinna autovaba päeva ajakava!

 

Autovabal päeval on ühissõidukid Tallinnas kõigile tasuta!
Autovabal päeval on ühissõidukid Tallinnas kõigile tasuta!