Aasta Taaskasutaja pidulikul auhinnatseremoonial andsid Ragn-Sells AS-i juhatuse esimees Rein Leipalu ja Ragn-Sells AS-i ärijuht Agu Remmelg üle kolm suurt ja kolm väikest Aasta Taaskasutaja auhinda.

  • Jäätmed
  • 19. november 2009
  • Pildistas Ragn-Sells.


Suure Aasta Taaskasutaja auhinna pälvisid Jeld-Wen Eesti AS, Printall AS ja Horizon Tissue OÜ. Väikese Aasta Taaskasutaja auhinna said Enics Eesti AS, NOTE Pärnu OÜ ja Korteriühistu Trummi 4 Kodu. Aasta Taaskasutaja auhindu annab välja Ragn-Sells, tänavu toimus auhindamine kaheksandat korda.
 
„Lisaks karmistunud nõuetele jäätmekäitlusele ja jäätmetekitajatele, on oluliselt tõusnud ka Eesti ettevõtete, organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste keskkonnateadlikkus ning soov ise rohkemgi ära teha, kui seadus nõuab,“ sõnas Ragn-Sells ASi juhatuse esimees Rein Leipalu. „Usun, et oma roll selles on ka Aasta Taaskasutaja auhinnal – meie eesmärk on ettevõtteid tunnustada ning julgustada neid üha rohkem jäätmeid taaskasutusse suunama.“
 
„Tänavused Aasta Taaskasutaja auhinna võitjad paistavad silma väga suure taaskasutusmäära poolest: kõigil nn suure auhinna võitjail jäätmed, mida üldse taaskasutusse suunata ei saa, praktiliselt puuduvad,“ ütles Ragn-Sells ASi ärijuht Agu Remmelg. „Auhinnale kandideerimiste tingimuste juures on aga oluliseks lisaks taaskasutusmäärale ka organisatsiooni panus taaskasutuse soodustamiseks ning omaalgatuslikud tegevused jäätmete taaskasutusse suunamisel. Ka nende tegevuste poolest tuleb kõiki tänavusi võitjaid tunnustada: aktiivselt tegeldakse nii töötajate koolituse, teavituse kui motiveerimisega,“ rääkis Agu Remmelg.
 
Aasta Taaskasutaja auhindade komisjoni kuulusid: Kristiina Dreimann (TVO OÜ), Margus Vetsa (EES Ringlus MTÜ), Margit Rüütelmann (EJKL), Ulvi-Karmen Möller (Keskkonnaministeerium), Siret Kivilo (ETO), Agu Remmelg (Ragn-Sells AS), Kalle Grents (Ragn-Sells).
 
Aasta Taaskasutaja auhinnavõitjate tutvustus:
Jeld-Wen Eesti AS  tegeleb puidust uste ja uksedetailide tootmisega. Taaskasutusse suunatakse 99% jäätmetest, millest suur osa on omakorda tooraineks paljudele teistele ettevõtetele. Ettevõttel on kaheaastane sorteerimiskogemus, eraldi sorteeritakse papp, kile, puit, biolagunevad jäätmed, metall, plastiklindid, hake, koor, saepuru.
 
Printall AS on 1971. aastast tegutsev trükikoda, kus jäätmeid on sorteeritud alates 1999. aastast. Ettevõte suunab taaskasutusse 95% jäätmetest; jäätmed, mida ei saa taaskasutada, praktiliselt puuduvad. Minimaalselt 1 kord aastas korraldatakse töötajatele sorteerimisalane koolitus. ASi Printall väljasorteeritavad jäätmeliigid: paber ja papp, lainepapp, kile, puit, metall, pakendid, ohtlikud jäätmed.
 
Horizon Tissue OÜ tegeleb kodumajapidamispaberi tootmisega, suunates taaskasutusse 98% tekkivaist jäätmeist. Ettevõte korraldab töötajatele koolitusi ning sorteerimise parendamiseks tehakse pidevat koostööd jäätmekäitlejaga. Väljasorteeritavad jäätmeliigid: paber ja papp, lainepapp, puit, segapakendid, kile, metall, ohtlikud jäätmed.
 
Enics Eesti AS klientideks on tööstuselektroonikat, elektroonikaseadmeid, elektri- ja mõõtetehnika seadmeid tootvad ning kaabeltelevisiooni teenuseid pakkuvad ettevõtted. Enics Eesti AS suunab taaskasutusse 60% jäätmeist. Ettevõttel on aastatepikkune sorteerimiskogemus ning pidevalt koolitatakse selles valdkonnas ka töötajaid. Väljasorteeritavad jäätmeliigid: paber ja papp, lainepapp, kile, puit, metall, pakendid, ohtlikud jäätmed, elektroonika, plastijäätmed.
 
NOTE Pärnu OÜ tegeleb elektroonikamoodulite ja –seadmete montaažiga. Ettevõtte taaskasutusmäär on 78%, kuna tootmishoonetes on eraldi jäätmete kogumiskohad ning taaskasutusse minevate jäätmete puhul pööratakse suurt tähelepanu materjali puhtusele. Jäätmeid on sorteeritud alates 2003. aastast, eraldi sorteeritakse: paber ja papp, kile, metall, plastpakendid, ohtlikud jäätmed.
 
Korteriühistu Trummi 4 Kodu tegeleb kinnisvara haldamise ja hooldamisega. Taaskasutusse suunatakse 50% jäätmeist. KÜ Trummi 4 Kodu teavitab majade elanikke sorteerimisest e-posti ja infolehtede kaudu ning annab kohest tagasisidet puudujääkide korral. Majahoidja kontrollib jäätmete sorteerimist iga päev. Tähelepanuväärne on korteriühistu panus sorteerimisalase teavitustöö osas: koolitamas käiakse teisi korteriühistuid ja head eeskuju näidatakse ka koolilastele. Väljasorteeritavad jäätmeliigid: paber ja papp, biolagunevad jäätmed, metall, pakendid, ohtlikud jäätmed.
 
Aasta Taaskasutaja pidulik auhinnatseremoonia toimus 18. novembril Tallinnas Õpetajate Majas.