Reedel, 13. märtsil toimub keemiaettevõtte Eastman Specialities OÜ Kohtla-Järve tehases kogukondlik infopäev, mille eesmärgiks on jagada kohalikele huvigruppidele firma tegevuse kohta informatsiooni ning vestelda ühistel teemadel. Üritusest võtavad osa nii riikliku- kui ka erasektori organisatsioonid, ühingud ja MTÜ-d.

„Sedalaadi üritused annavad meile kõige vahetuma ülevaate kogukonnast toimuvast ning võimaluse kõigile jagada ideid ja arvamusi,“ kommenteerib Kohtla-Järve tehase direktor Tony Sellers. „Eastman on ühiskonna osa ning teame kui oluline on avatud kommunikatsioon osapoolte vahel. Me tahame, et meie mõju oleks positiivne nii majanduslikust, keskkondlikust ja sotsiaalsest perspektiivist ning teeme selle nimel pidevat koostööd kohalike inimeste ja asutustega,“ lisab Sellers.

13. märtsil Eastmani Kohtla-Järve tehases toimuva ürituse raames annab tehase direktor Tony Sellersi ülevaate ettevõtte tegevusest. Keskkonnaspetsialist Olga Giljeva selgitab Eastmani keskkonna-alaseid tegevusi ning logistikatiimi juht Marina Timofejeva tutvustab logistikapõhimõtteid. Lisaks saavad Infopäeval osalejad ülevaate tootmistegevusest ja statistikast. Kõigil osalejatel on võimalus küsida ettevõtte esindajatelt küsimusi ja toimub ühine aruteluring.

Eastman oli üks esimestest Eestis tegutsevatest ettevõtetest, mis alustas juba 2012. aastal regulaarsete infopäevade korraldamist. Need on osa ettevõtte Responsible Care (eesti keeles Hoolime ja Vastutame) programmist, mis on keemiatööstuste liitude ülemaailmne vabatahtlik sihtalgatus. Liikumine on suunatud liikmesettevõtete tegevuse ja toodete töötervishoiu, tööohutuse ja keskkonnakaitse, ühiskonna kaasamise ning tööstusharust teadvustamise edendamisele.