Peatselt lõpule jõudev aasta andis keskkonnavallas põhjust rõõmustamiseks: keskkonnaminister algatas Nabala kaitseala moodustamise, jõustusid jahi- ja metsaseadus, mitmed olulised valdkonnad said suure rahasüsti.

"Lõppev aasta oli Eesti looduse ja loodusest hoolivate inimeste jaoks hea. Kõige rohkem puudutas ilmselt paljusid aasta lõpul tehtud otsus algatada Nabalas Tuhala nõiakaevu piirkonda hõlmava looduskaitseala moodustamine, mida valmistasime ette kolm aastat. Sellesse aastasse jäi aga ka väga palju kirgi kaasa toonud jahiõiguse reformi lõpule viimine ning looduskaitse jaoks suurepärase tulemusega läbirääkimised Euroopa Liidu järgmise aasta eelarve üle," ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus aastale tagasi vaadates.

2013. aastal uuendati kolme olulist keskkonnaseadust: jahi-, metsa- ja looduskaitseseadust. Esimene tõi Eesti jahiõiguse 21. sajandisse ning rõhutab jahimeeste ja maaomanike omavaheliste kokkulepete olulisust. Metsaseadus lõi muu hulgas aluse uue moodsa metsaregistri valmimiseks, kust iga huviline saab metsas toimuvat jälgida ja tegevuste õiguspärasust kontrollida.

Lõppeval aastal said metsakülastajad juurde veel ühe võimaluse tähistatud matkatee näol - RMK rõõmustas loodusesõpru Eestit läbiva matkatee uue 627 kilomeetri pikkuse haru valmimisega. Rada kulgeb Harjumaalt Aegviidust kuni Karula rahvuspargi keskuseni Ähijärvel, Võrumaal. Kokku käidi RMK matkateedel sel aastal ligi 1,7 korda.

Märtsis vastu võetud looduskaitseseadus muudab uute kaitsealade loomise senisest avatumaks ja põhjendatumaks. Et ka olemasolevate kaitsealade eekirjad oleks tänapäevased ja läbimõeldud, uuendati tänavu 16 kaitseala reegleid ning see protsess jätkub 2014. aastal.

Looduskaitsele tõid häid uudiseid ka järgmise perioodi Euroopa Liidu eelarve läbirääkimised:  2014-2020 investeeritakse ELi fondidest Eesti looduskaitsesse kokku 100 miljonit eurot. Eelkõige on fookus liigikaitsel, kaitsealade eest hoolitsemisel, elupaikade taastamisel, jõgede olukorra parandamisel, reostunud alade puhastamisel ja ohutuks tegemisel.

2013. aastal sai alguse ka Austria kvooditehingust finantseeritud seitsme linna tänavavalgustuse uuendamise projekt. Kuressaares, Valgas, Võrus, Jõhvis, Haapsalus, Keilas ning Paides vahetatakse kokku 11 250 valgustit uute ja säästlik vastu.

Aasta lõpp tõi lisaks Nabala kaitseala algatamisele tegevuskavad kala-, kalju- ja merikotka kaitseks. Kotkaste arvukus on viimastel aastatel küll stabiliseerunud, aga et asjad läheksid veel paremini on tarvis süstemaatilist tegutsemist. Samuti otsustas keskkonnaminister sel aastal, et keskkonnaharidusse tuleb rohkem panustada ning tänavu toetati keskkonnahariduse arengut 1,2 miljoni euroga.