Täna, 24. oktoobril ehk ÜRO päeval kuulutab välisministeerium koos Eesti Noorteühenduste Liiduga välja konkursi, et leida ÜRO noordelegaat aastaks 2020. Juba kolmandat aastat toimuva programmi raames avaneb ühel Eesti noorel vanuses 18–24 aastat võimalus näha lähedalt Eesti delegatsiooni tööd ÜROs ja esindada noorte häält üleilmsete küsimuste lahendamisel.

  • Bioneeri uudised
  • 28. oktoober 2019
  • https://pixabay.com/photos/people-friends-together-happy-kid-4050698/

Vabatahtlik noordelegaat kuulub ametlikku Eesti ÜRO delegatsiooni ning osaleb ühe aasta jooksul ÜRO Peaassambleel, komisjonides ja sotsiaal- ja majandusnõukogus. Noordelegaat esitab oma seisukohti noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös. Eestis tegutseb ta ÜRO saadikuna ja toob rahvusvahelises organisatsioonis toimuvat noortele lähemale.. Kuna Eesti on aastatel 2020–21 ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liige, on järgmise kahe aasta jooksul oodata kogu Eesti ÜRO delegatsiooni väga intensiivset tööd.

Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsleri Paul Teesalu sõnul avaneb ÜRO noordelegaadile enneolematu võimalus näha lähedalt Eesti tegevust maailma võtmeküsimuste lahendamisel ja selgitada neid oma eakaaslastele Eestis. „Järgmisel kahel aastal on Eesti ÜRO Julgeolekunõukogus laua taga kõige olulisemate julgeolekuküsimuste lahendamisel ja annab oma arvestatava panuse kannatuste leevendamisesse terves maailmas. Noordelegaat saab olla nendel teemadel noorte hääl ning selgitada omakorda kodumaal, miks ÜRO on rahu tagamisel ja konfliktide maandamisel jätkuvalt üks olulisemaid organisatsioone, ning mida saab nendes küsimustes ära teha Eesti-sugune väikeriik,“ ütles Teesalu.

Käesoleva aasta delegaadi Karl-Ander Aleksiuse sõnul aitab ÜRO programm tuua aruteludesse noorte vaatevinklit olulisematel üleilmsetel teemadel – näiteks kliima ja inimõigused. „Noordelegaatide platvorm ÜROs on nii suure kaaluga, et olen saanud esindada Eesti noori oluliste otsuste juures. Olen rääkinud Eesti noorte arvamustest nii maailma liidrite, Norra peaministri, Jaapani suursaadiku kui ka Eesti Vabariigi Presidendi, peaministri ning paljude välisministeeriumi töötajatega.“

Eesti Noorteühenduste Liidu aseesimees Mikk Tarros sõnas: „Programm on olnud edukas, oleme tutvustanud ÜROd koolides ja jõudnud paljude õpilasteni. Samuti on olnud võimalus toetada New Yorgi Eesti esinduse tööd ning tutvustada ka noorte vaadet. Hea meel on tõdeda, et Eesti välispoliitikas on jäänud kõlama noorte hääl.“

Kandideerimine toimub kolmes voorus. Kogu vajalik info on leitav Eesti Noorteühenduste Liidu kodulehelt ja Eesti ÜRO noordelegaadi Facebooki lehelt. Avaldusi ootame kuni 24. novembrini vastaval veebilehel või aadressil mikk@enl.ee.

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) on 193 riiki ühendav rahvusvaheline organisatsioon, mille alguskuupäevaks võib lugeda 24. oktoobrit 1945, mil jõustus ÜRO põhikiri. ÜRO mängib rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamisel võtmerolli. Eesti sai ÜRO liikmeks 17. septembril 1991.

Loe lähemalt.