Keskkonnainspektsioon kontrollis koos politseiga metalli kokkuostukohti kolmes maakonnas. Avastatud puuduste põhjal alustati kuus väärteomenetlust.

Ida-Viru, Lääne-Viru ja Tartu maakondades kontrolliti kahe nädala jooksul kokku 19 metalli kokkuostuga tegelevat ettevõtet ja kahte romusõidukite käitlejat. Ida-Virumaal alustati rikkumistega seoses neli ja Tartumaal kaks väärteomenetlust. Lääne-Virumaal menetlusi ei järgnenud, kuid tehti mõned märkused. Ühtlasi selgitati ettevõtetele kokkuostupiiranguid ning anti infot, millistelt ettevõtetelt või isikutelt võib piiranguga metallijäätmeid kokku osta. 

„Sel korral oli probleeme mitmes valdkonnas, nii piiranguga metallijäätmete kokkuostmisel, romusõidukite käitlemisel kui ka jäätmeloaga seatud tingimuste täitmisel. Samas on nende kontrollkäikude põhjal näha, et vähem on vastu võetud eraisikutelt värvilist metalli, mis võib olla pärit kaablist või elektrijuhtmest,“ märkis Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse osakonna peainspektor Kristel Lopsik.

„Kokkuostjad on toonud probleemina välja, et paljud eraisikud tahavad kokkuostu tuua nii isolatsiooniga kaablit kui puhast alumiinium- või vaskkaablit. Hetkel kehtiva jäätmeseaduse nõude kohaselt ei ole lubatud eraisikutelt kokku osta kaablit mistahes kujul. Küll aga võib seda tasuta vastu võtta eeldusel, et metalli kokkuostjal on kaabli vastuvõtuks õigus,“  selgitas Lopsik.

Ühes metalli kokkuostukohas tuvastati 40 kg selguseta kuuluvusega isolatsioonita vaskkaablit, mis jäeti ettevõttesse hoiule. Ülejäänud kaabel, mis kokkuostupunktide platsidel kontrollimise ajal näha oli, pärines ettevõtetelt, millel on kaablijääkide müügi õigus. Leiti ka kaevuluuke, kuid neid on vastu võetud kohaliku veevärgi volikirjade alusel.  Kaevuluukide osas selgitati ettevõttele, et neid tohib eraisikutelt ainult tasuta vastu võtta.

Metallireididel pööratakse tähelepanu ka probleemtoodetest tekkinud jäätmete käitlemisele. Enim on probleeme romusõidukite ja akudega. „Kontrollime metallikokkuostudes, kuidas toimub romusõidukite lammutamine ja nendest tekkivate jäätmete kogumine ja üleandmine. Paraku ilmnes ka ühel juhul rikkumine, kus inspektorite saabudes avastati katel ja selles põlevad istmed,“ lisas Lopsik.  Nimetatud juhtumi osas alustati väärteomenetlus.

Teisel territooriumil leiti suures koguses autode lammutamisel tekkinud jäätmeid: istmeid, plastdetaile ja muid mittemetallilisi jäätmeid. Platsi koristamist ja jäätmete õigesse kohta jõudmist kontrollib Keskkonnainspektsioon järelkontrolli käigus.

Metalli kokkuostukohtade kontroll on Keskkonnainspektsiooni jaoks endiselt olulisel kohal ning koostöös politseiga  tehakse reide ka ülejäänud aasta vältel.