Euroopa Komisjon määras kindlaks lennunduse heitkogused, mis võetakse aluseks saastekvootide üldkoguse arvutamisel. Otsus tõstab lennupiletite hindu kuni 12 euro ulatuses.

Euroopa Komisjoni hinnangul on lennundussektori lisamisel saastekvootide kauplemise süsteemi vähene mõju lennupileti hinnale, ulatudes sõltuvalt lennureisi pikkusest 1,8 eurost kuni 12 euroni. Samas avaldab muudatus suurt mõju kasvuhoonegaaside vähendamisele. Prognooside kohaselt võib aastaks 2020 lennundussektori CO2 heide olla 46% protsenti väiksem kui olukorra muutmata jätmisel.

Lennundussektori lisamine saastekvootide kauplemise süsteemi rakendub 2012. aastal, mil lennundussektoris jagatavaks saastekvootide üldkoguseks on 97%.  Sellele järgneval perioodil soovitakse saavutada 95% ajavahemikus 2004-2006 lennundussektoris tekitatud CO2 kogusest.

Euroopa Komisjoni andmetel tekitas lennundussektor nimetatud ajavahemiku vältel aastas keskmiselt umbes 219,5 miljonit tonni CO2-e.

Saastekvootidega kauplemise süsteemiga hõlmatakse kogu Euroopa lennujaamadega seotud lennundustegevus ehk nii lennujaamadesse suunduvad, sealt lähtuvad kui ka Euroopa-sisesed lennud.

Baasväärtuse põhjal arvutatud saastekvootide üldkogusest jagatakse 82% lennundusettevõtetele tasuta, 15% tuleb neil vajadusel hankida oksjoni teel ning 3% jäetakse reservi. Tasuta jagatavad saastekvootide kogused sõltuvad lennundusettevõtete 2010. aasta tegevuse ulatusest.

Euroopa Komisjoni andmetel on otsus oluliseks vaheetapiks lennundussektori ELi saastekvootide kauplemise süsteemiga liitmisel.

Allikas: Euroopa Komisjon