Euroopa Parlamendi kliimakomisjoni ettepanekud ülemaailmseks pikaaegseks kliimapoliitikaks jõudsid Poolas Poznanis toimuvale ÜRO rahvusvahelisele kliimakonverentsile, kui Euroopa Parlamendi saadikute delegatsioon neli päeva konverentsil viibis. Samal ajal käivad keerulised läbirääkimised parlamendi ja nõukogu vahel ELi kliimapaketi osade üle.

1. detsembril alanud konverentsil osaleb ligi 4000 delegaati 189 riigist, samuti viibib võimsal kliimateemalisel üritusel 1000 ajakirjanikku ning 6000 vaatlejat. ÜRO kokku kutsutud konverentsi eesmärk on valmistada ette pinnast järgmiseks kliimakonverentsiks Kopenhaagenis detsembris 2009, mille eesmärk on sõlmida uus ülemaailmne kliimakokkulepe aastaks 2012, mil Kyoto leping lõppeb.
 
Saadikud promosid ELi tegevust
 
Viieteistkümnest saadikust koosnev parlamendi delegatsioon jõudis Poznanisse 9. detsembril, et nelja päeva jooksul tutvustada teistele delegaatidele EP kliimakomisjoni pikaaegseid soovitusi kliimamuutusega võitlemisel.
 
Meeskonna ühe juhi, Guido Sacconi sõnul oli neil hea võimalus tutvustada parlamendi kliimakomisjoni ideid mõjukatele delegaatidele kogu maailmast ning loota, et nad teadmise koju kaasa viivad. Itaallasest Sacconi on EP kliimakomisjoni esimees.
 
Teise delegatsiooni juhtfiguuri, Rumeenia saadik Romana Jordan Cizelj sõnul tunnetas ta Poznanis selgesti, et arengumaadel on erinevad probleemid ja võimalused. "Peame hoidma tugevat meelt, et me kõik oleme olulised ja protsessi kaasatud," ütles ta. 
 
Kliimapaketi läbirääkimised kestavad
 
Samal ajal jätkavad Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu pingelisi läbirääkimisi ELi kliimapaketi osas. Kuuest peamisest komponendist on kokkuleppeni jõutud kolmes teemas: taastuvenergia kasutamise, autode heitgaaside ning kütuste kvaliteedi puhul.
 
Keerulised läbirääkimised jätkuvad saastekvootidega kauplemise süsteemi, sellesse mitte kuuluvate sektorite heitkoguste vähendamise ning süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise üle.
 
Aeg kihutab aga tagant, sest juba järgmisel nädalal arutab ja hääletab sedasama paketti terve Euroopa Parlament oma Strasbourgis toimuval istungil.