Veel on mõned päevad aega esitada oma töid Põlvamaa kolmanda Ökofestivali "Rohelisem elu” raames toimuvale loodusfotovõistlusele. Teema, "Pokumaal uidates", on sel aastal seotud Põlva- ja Võrumaa piiril asuva Pokumaa ideestikuga. Fotod ei pea tingimata olema Pokumaal tehtud, kuid peaksid olema inspireeritud loodusest ja/või E. Valteri pokulugude tegevuspaikadest ning tegelastest.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 12. august 2008

Võistluse tingimused:
1. Võistlusel võivad osaleda kõik, va konkursi korraldamisega seotud isikud.
2. Iga osaleja võib võistlusele esitada kuni 7 fotot.
3. Töid hinnatakse ühes vanuserühmas.
4. Võistlusfotod võib esitada nii digitaalselt kui paberkandjal.
5. Digitaalselt esitatud fotod peavad olema .TIF- või .JPG-failidena, pildifaili pikema küljega vähemalt 2000 pikslit. Pildifail peab olema nimetatud järgmiselt: autori märksõna_foto nimi.laiend (näit: väikepoku_üllatus.jpg). Fotosid võib esitada ka CD-l, sel juhul vastutab autor CD töökorras oleku eest.
6. Paberkandjal esitatud fotod peavad olema A5 formaadis.
7. Võistlusele esitatud fotosid ei tagastata.
8. Korraldajatel on õigus kõiki võistlusele esitatud fotosid tasuta kasutada võistluse ja Pokumaaga seotud artiklites, trükistes, näitustel ning korraldajate ja Pokumaa koduleheküljel.
9. Autor vastutab tema poolt esitatud andmete õigsuse ja fotode autorluse eest.

Võistlustööde saatmine
1. Fotod paberkandjal või CD-l:
Märgusõnaga “Fotovõistlus” varustatud võistlustööd paberkandjal või CD-l palume saata või tuua aadressil: Põlva maavalitsus Kesk tn 20, 63308 Põlva. Eraldi kinnisesse ümbrikusse palume lisada autori andmed: nimi, vanus, aadress, E-posti aadress ja kontakttelefon. Ümbrikule kirjutada autori nime asendav märksõna ja vastav märge, kui foto on tehtud Pokumaal.
2. Digifotod:
Digifotod palume saata E-posti aadressil fotokonkurss@polvamaa.ee lisades faili autori andmetega (nimi, vanus, aadress, E-posti aadress ja kontakttelefon) ning vastava märkega, kui foto on tehtud Pokumaal. Foto vastuvõtja edastab žüriile fotod autori märgusõna ja märkega, kui foto on tehtud Pokumaal, kuid ilma autori andmeteta.

Auhinnad
Žürii valib välja kuni 15 paremat fotot, millest koostatakse näitus ja mille hulgast valitakse võitjad ning premeeritakse neid järgnevalt:

I koht (fotopoe kinkekaart summas 4000 eek)
II koht (fotopoe kinkekaart summas 2000 eek)
III koht (fotopoe kinkekaart summas 1000 eek)

Žüriil on õigus vajadusel preemiad ümber jaotada.

Lisaks paneb
· Pokumaa Sihtasutus välja eripreemia parima Pokumaal tehtud loodusfoto eest;
· MTÜ Loodusajakiri välja eripreemia publiku lemmikuks valitud foto eest.

Žürii poolt valitud parematest fotodest koostatud näituse põhjal saab publik valida oma lemmiku 23. augustil Karilatsis Põlva Talurahvamuuseumis toimuval ökofestivalil.

Võistluse tulemused kuulutatakse välja ja auhinnad antakse kätte 23. augustil Karilatsis Põlva talurahvamuuseumis. Sündmuse täpse aja ja koha saab teada Põlvamaa ökofestivali kodulehelt.

Toimetas Katrin Lipp, säästva eluviisi portaal www.bioneer.ee

Allikas ja pildi päritolu: www.polvamaa.ee