• Idea Garage Workability / Töövõime Ideetalgud (35)
    11. märts 2018
    Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

    Ideetalgute eesmärk on luua uusi ja nutikaid lähenemisviise, kuidas vähenenud töövõimetega inimesed saaksid osaleda tööturul juba olemasolevatel positsioonidel kohandades töökoha tingimusi, leida hõlpsamini üles töö, mis neid kõnetab, võimaldada tööandja ja tööotsija lihtsamat omavahelist suhtlust ja teavitada tööandjaid muredest ja eripäradest, millega peab arvestama, kui tööle tuleb inimene, kes tavalisest töötajast mõnevõrra erineb

    Tegemist ei olnud tavalise igava ümarlauaga - ühe päeva vältel said kõik soovijad esitleda oma probleeme ja pakkuda välja võimalikke lahendusi. Parimate ideede ümber moodustusid tiimid, millega said liituda kõik, keda mõte kõnetab. Mentorite, struktureeritud tiimitöö, business canvase ja moderaatori abiga valideeriti ideetalgude raames kõige huvitavamad probleemid, pakuti välja lahendused ja tehti esimesed sammud, et lahendused jõuaksid ka elluviimiseni. Päeva lõpus esitlesid kõik meeskonnad oma ideed uuesti žüriile, valiti välja parimad ja toimus autasustamine.


ÜLES