Jõgeva linn kutsub homme, 12.septembril kell 13  kõiki  meediaväljaandeid lasteaia Karikakar uue hoone avamisele, kus hakkab töötama kuus lasteaiarühma. Ligi 2,6 miljoni eurose eelarvega suurprojekt sai teoks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel.

Lasteaia Karikakar vana maja oli väga amortiseerunud ja nõnda otsustas Jõgeva linn 2010.a kavandada samasse asukohta Pae tänav 2  uue hoone ehitamise. Lasteaia ehitamine ja õueala rekonstrueerimine sai võimalikuks tänu Euroopa Liidu tõukefondide ligi miljoni euro suurusele kaasrahastusele ja projekti kogumaksumusest 1,6 miljonit tuli Jõgeva linna omavahenditest.

Karikakra lasteaia uus hoone paistab silma madala energiatarbimisega. Sooja vee tootmiseks kasutatakse hoones päikeseküttesüsteemi, mille rajamist toetas KIK keskkonnaprogrammist. Kaugkütte ja  päikesekütte ühendamisega vähendab lasteaed oma küttekulusid prognoositavalt tervelt 74 MWh võrra ning linna keskkatlamaja CO2 heitkogus väheneb 16,5 tonni võrra aastas. 

„Leidlik ja keskkonnasäästlik küttelahendus loob lasteaias õppekeskkonna, mis aitab lastele varakult teadvustada keskkonnahoiu tähtsust,“ ütles KIKi Keskkonnaprogrammi üksuse juht Heiko Põdersalu.

EASi regionaalarengu keskuse direktor Monica Hankov toob Karikakra  puhul esile mitmeid nutikaid arhitektuurilisi lahendusi. "Näiteks tagab terrassi kohal hoone fassaadist eenduv varikatus suurte klaaspindadega ruumide mugava kasutuse ereda päikese käes. Samas loovad  kaetud terrassid lastele mõnusa mänguala ka vihmase ilmaga," selgitab Hankov.

Jõgeva linnapea Mihkel Kübara sõnul on uus lasteaed esimene avaliku arhitektuurse ideekonkursi tulemusel püstitatud haridushoone Jõgeval.  „Ka pean väga oluliseks, et siin on kasutatud suurel määral energiasäästlikke lahendusi“, lisas ta.

Lasteaia direktor Mare Suviste avaldas keset suurt kolimissaginat lootust, et kauaoodatud uus maja muutub koostöös lastevanemate, laste ja personaliga kiiresti koduseks.

Ligi 1700 ruutmeetrise lasteaia projekteeris OÜ Arhitektuuribüroo Järve&Tuulik. Hoone ehitas AS YIT Ehitus ja sisustas mööbliga OÜ Kraft Wood. Uues majas on lasteaial ka oma köök, mille sisustas  Metos Aktsiaselts.