Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul võivad meretuulepargid saada olulise panuse andjaks Eesti kliimaeesmärkide saavutamisel ja süsinikutaseme vähendamisel elektritootmises.

  • Kliima
  • 9. veebruar 2017
  • Pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

“Eesti kui kõige vähem energia impordist sõltuv Euroopa Liidu riik mõistab hästi energiasõltumatuse olulisust. Tuuleenergia kasutuselevõtt aitab seda strateegilist positsiooni säilitada, samas liikudes madalama süsinikusisaldusega energiaportfelli suunas,” ütles Simson rahvusvahelisel meretuuleenergia konverentsil.

Martin Kruus
Martin Kruus

“Meretuuleenergia potentsiaal on võtmetegur taastuvenergia laialdases kasutuselevõtus. Pole enam põhjust, miks see ressurss raisku lasta,” ütles Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees Martin Kruus. “Tuulikud on arenenud võimsamaks ja efektiivsemaks kui kunagi varem ning valdkond on jõudnud murdepunkti, kus see ei panusta ainult kitsalt taastuvenergia eesmärkidesse vaid ka majandusse laiemalt. Tegemist on kõrget lisandväärtust loova majandusharuga, mida saab rakendada ka Läänemerel,” lisas ta.

Läänemere eeliseks on hea ligipääsetavusega tuulised alad. Mõistlikud ilmastikutingimused teevad meretuuleparkide rajamise ja hoolduse soodsamaks ning tagavad ka efektiivsema ekspluatatsiooni. Eesti on Pärnu ja Hiiu maakonnaga piirnevatel merealadel leidnud esimesed asukohad meretuulikute kasutuselevõtuks ning lähiajal planeerib riik ka ülejäänud mereala kasutuse.