Maaelu arengukava 2007-2013 raames on keskkonnahoiule suunatud toetusi praeguseks määratud enam kui 334 miljoni euro ulatuses. Tulemused näitavad muu hulgas veereostuse riski vähenemist ning head mõju elurikkusele, selgub MAK 2007-2013 seirearuandest.

Toetatud tegevused tasakaalustavad intensiivse põllumajanduse mõju ning tagavad stabiilse keskkonnaseisundi ja maakasutuse. Selleks mõeldud meetmete raames on toetatud näiteks:

  • - ebasoodsamates piirkondades põllumajandustegevuse säilimist 384 000 hektaril
  • - üle 407 000 hektaril keskkonnasõbralikku majandamist
  • - üle 125 000 hektaril mahepõllumajandust
  • - 4 loomatõu ja 1 taimesordi säilimist
  • - loodusväärtuste säilimist 24 tuhandel hektaril Natura 2000 põllumajandusmaal ja 56 tuhandel hektaril Natura 2000 metsamaal
  • - poollooduslike koosluste hooldamist 25 tuhandel hektaril
  • - ligi 115 000 looma pidamistingimuste parandamist
  • - üle 100 kilomeetri traditsiooniliste kiviaedade taastamist

Põllumajanduse ja maaelu arengu meetmeid rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ja kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest.

Seirekomisjoni varasemad aruanded MAK 2007-2013 kohta.

Maaelu arengukava aastateks 2014-2020.

Vaata ka teisi tulemusi.