Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) alustas 1. augustist tööd Viljandis. Sel puhul toimus Viljandi riigimajas pidulik avamine. KÜSKi kolimine on osa riigipalgaliste töökohtade Tallinnast välja kolimise plaanist.

  • Bioneeri uudised
  • 20. august 2020
  • Foto: Vitraaž Viljandis. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Rahvastikuminister Riina Solmani sõnul on KÜSKi kolimine oluline edendamaks elu väljaspool Tallinna ja Tartut.

„Riik peab stabiilsete töökohtade pakkumisega toetama perede soovi elada suurlinnadest eemal. Mul on hea meel, et üks samm selleks on jälle kord astutud. Soovin KÜSKile uues asukohas õitsengut ja edu,“ ütles Solman.        

KÜSKi juhataja Anneli Roosalu märkis, et riigi regionaalse arengu seisukohalt on väga oluline riigipoolne toetus Eesti erinevatele piirkondadele, mida asutuste kolimine kindlasti ka on.

„Töötajatele annab asukoht erinevatele teemadele kindlasti teistsugust rakurssi ning lisab ka rohkem regionaalset vaadet. Mul on rõõm, et just Viljandi on see koht, kus KÜSK asub. Usun, et loome sellega ka siinses regioonis uusi võimalusi,“ märkis Roosalu.

Viljandis tööd alustanud KÜSKi meeskonnas on kuus töötajat ja KÜSKi juhataja. KÜSKi raamatupidamine viidi tänavu 1. juunist Riigi Tugiteenuste Keskuse alla, et hoida kokku arvestusteenuse kuludelt ning automatiseerida personali- ja raamatupidamise alusdokumentide liikumist.

27. veebruarist on KÜSKil ka uus, senisest laiema kandepinnaga nõukogu. Sinna kuuluvad MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap (esimees), EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö SA ning Ühiskonnatöö SA juhataja Avo Üprus (aseesimees), Integratsiooni Sihtasutuse juhataja, Eesti Lastekaitse Liidu vanematekogu liige, Maarjamaa Hariduskolleegiumi hoolekogu aseesimees ja Ida-Virumaa ekspert Irene Käosaar ning Avatud Lootuse Fondi juhatuse liige ja koostöö koordinaator ning MTÜ Lootuse Küla Päästeseltsi asutajaliige Viljam Borissenko.

Lisaks neljale vabaühenduste esindajale on nõukogus ka kolm riigi esindajat – Siseministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja.