Vabariigi Valitsus eraldas kohalikele omavalitsustele täiendavaid vahendeid hariduskulude katteks. Veel sel aastal eraldatakse täiendavalt 39 miljonit krooni loodusainete, matemaatika ja tehnoloogia ainevaldkondade füüsilise õpikeskkonna parandamiseks, et kiirendada õppekava nõuetele vastavate õppevahendite soetamist.

Loodusainete, matemaatika ja tehnoloogia ainevaldkondade füüsilise õpikeskkonna parandamiseks munitsipaalkoolides arvestatakse õpilase kohta I ja II kooliastmes 140 krooni, III kooliastmes 280 krooni ja gümnaasiumiastmes 560 krooni.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas avaldas heameelt, et toetus aitab koolidel soetada peamiselt loodus- ja täppisteaduslike ainete õppevahendeid. “Eraldis võimaldab soetada õpetajate tööd mugavamaks tegevaid demonstratsioonivahendeid, mõõte- ja tööriistu praktiliste tööde tegemiseks ning kaasajastada klasside sisseseadet,” ütles Lukas. ”Riik on võtnud uute õppekavade sisseviimise lihtsustamise koolides oma südameasjaks ning nagu sel aastal, on ka järgmise aasta eelarves ülemineku kindlustamiseks vajalikud toetused omavalitsustele eraldatud,” kinnitas haridus- ja teadusminister.

Füüsilise õpikeskkonna parandamise toetuse eesmärk on kiirendada õppekavade nõuete täitmist munitsipaalkoolides. Füüsilise õpikeskkonna arendamine on koolipidaja kohustus. Riik toetab neid selles.

Haridus- ja Teadusministeerium julgustab kohalikke omavalitsusi koostöös koolidega analüüsima olemasolevat õpikeskkonda loodusainete, matemaatika ja tehnoloogia valdkonna õppekava täitmise seisukohast ning koostama pikaajaline kava õpikeskkonna parandamiseks.

Haridus- ja Teadusministeerium soovitab eraldise kasutamisel prioriteedina silmas pidada õpilaste praktilist tegevust ja uurimuslikku õpet. Seadmete, mõõteriistade ja töövahendite hankimisel on soovitav lähtuda riiklikes õppekavades toodud praktiliste tööde ja nende läbiviimiseks vajaliku õpikeskkonna kirjeldustest.