Tallinna Ringkonnakohus leidis märtsi lõpus tehtud otsuses, et Vabariigi Valitsuse kehtestud Ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengukava 2011-2020 ei ole õigusvastane. Samas möönis kohus, et arengukavast ei saa järeldada, nagu peaks kaevandamine olema igas olukorras prevaleeriv huvi, vaid arvesse tuleb võtta ka keskkonnakaitset.

Arengukava vaidlustanud Eesti Maavarade Ühingu arvates on kohtu seisukohad märgilise tähendusega, tõstes esile keskkonnakaitse olulisust maavarade kaevandamisel. "Vaatamata asjaolule, et kohus ei teinud otsust meie kasuks ning pööras põhjendamatult vähe tähelepanu keskkonnaaspektide arvestamisele, loeme sündinud lahendit pigem positiivseks," ütles ühingu juhatuse liige Mihkel Pukk.

Ühingut nõustanud Keskkonnaõiguse Keskuse juristi Kärt Vaarmari sõnul võib otsusest välja lugeda, et kaevandamislubade väljastamisel tuleb varustuskindluse kõrval võrdselt arvesse võtta ka keskkonnakaitselist aspekti. “Ühtlasi ütleb kohus, et arengukavast tulenevad juhised ei saa olla absoluutselt kohustuslikud, vaid üksikute lubade andmisel tuleb loa andjal kõiki asjaolusid kaaluda”, viitas Vaarmari.

EMÜ vaidlustas kehtestatud arengukava 2011. aastal kuna kava koostamisel ei arvestatud kodanikuühenduste seisukohtadega ning keskkonnakaitselisi aspekte käsitleti pealiskaudselt. Ühtlasi kinnitati toona arengukava lahkuva valitsuse poolt kiirustades, arvestamata Keskkonnaameti ja Riigikantselei enda poolt esitatud parandusettepanekuid.