Keskkonnaõiguse Keskus kutsub kõiki huvilisi 25. mail toimuvale tasuta loenguõhtule keskkonnavastutuse teemal. Loenguõhtu toimub Tartus, Keskkonnahariduse Keskuse saalis.

Igapäevaselt selgub uusi juhtumeid olukordadest, kus on tekkinud õlireostus, hävitatud mõni elupaik vms, ja mille puhul tekib küsimus – kes vastutab? Tihti selgub hiljem, et kedagi ei saagi vastutusele võtta, kahju jääb looduskeskkonna või maksumaksja kanda.

Miks keskkonnavastutuse süsteem ei tööta ning kas on üldse võimalik seada sisse süsteem, kus keskkonnakahju oleks täielikult heastatud ning ’saastaja maksab’ printsiip kehtiks täiel määral?

Keskkonnakahju määratlemisest ja keskkonnavastutuse sisulisest kontseptsioonist räägib loenguõhtul Säästva Eesti Instituudi programmijuht Kaja Peterson, õiguslikku poolt tutvustab Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Kärt Vaarmari. Ettekannetele järgneval arutelul saavad kõik osalejad sõna sekka öelda.

Üritus toimub KÕKi loenguõhtute sarja „Õiguslikud võimalused keskkonnaprobleemide lahendamiseks“ raames, mis käsiteb viimastel aastatel palju tähelepanu saanud, ent varasemalt reguleerimata keskkonnaprobleemide lahendamise õiguslikke võimalusi.

Eesmärgiks on anda ülevaade teemade tänasest normistikust ning arutada, millised on keskkonnaõiguse piirid ja võimalused. Juunis toimub veel kaks loenguõhtut energeetika ja kliimamuutuse teemal. Loenguõhtute kohta saab lähemalt infot KÕKi kodulehelt.

Järgmised loengõhtud:

2. juuni – kliimamuutus, räägivad Peep Mardiste (keskkonnakaitsja ja konsultant) ja Siim Vahtrus (KÕKi jurist)

8. juuni – energeetika, räägivad dr Erik Puura (TÜ keskkonnateadlane) ja Siim Vahtrus (KÕKi jurist)


Kõik loenguõhtud toimuvad Tartu Keskkonnahariduse Keskuse saalis, Kompanii 10 Tartus algusega kell 17.15.