Sihtasutus Koosloodus loodi, sest Eesti loodus ning selle kaitse vajab suuremat praktilist ära tegemist ning positiivsemat suhtumist. Loodus on meile fantastiline kingitus, mida nautida ja millest iga päev rõõmu tunda. Koos saame selle aga veelgi paremaks teha. Loodus on meie kõigi ühine kodu ja meil kõigil on vastutus ja kohustus loodust toetada. Teeme seda enda jaoks, Sinu jaoks, looduse jaoks, meie kõigi jaoks. Ühiselt, koos Sinuga.

  • Bioneeri uudised
  • 11. veebruar 2021
  • Foto: Puude istutamine istutustoru kaasabil. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Oleme üles ehitatud annetuste ja toetuste baasil praktiliste looduskaitsetegevuste elluviimisele väga fokusseeritud valdkondades. Meie esimesteks tegevusteks on (suurimast ja pikaajalisemast väiksema ja lühiajalisemani

    Looduskaitset vajava metsa ja maa hankimine ning igavene hoidmine.
    Puude istutamine ja mitmekülgseks looduskoosluseks arendamine.
    Pesakastide ülespanek.

Usume, et need kolm tegevust pakuvad võimaluse kaasa lüüa just Sulle südamelähedasel alal ja mahus.

Kuigi meie pikaajalise eesmärgina on sihtasutuse poolt omandatavate ja looduskaitse alla võetavate maade omamine üks tähtsamaid, siis antud tegevuse suure kulukuse ja vajalike annetuste mahu tõttu võtab just see kõige rohkem aega. Seetõttu alustamegi taskukohasematega: puude istutamise ja pesakastide paigaldamisega.

Parim idee säästlikuks sõbrapäevakingiks sõbrale või pereliikmele on istutada puu

Iga 5€ annetuse eest istutab Koosloodus metsa ühe uue puu. 10 puud 30€ eest saad kinkida siin.

Eestis on liiga palju ühekülgseid metsakooslusi. Eriti napib laialehiseid puuliike ja nende segametsi. Kuigi majanduslikel põhjustel raiutakse kõiki puuliike, on enamus majandusmetsadesse istutatavaid puid kuused, männid ja kased. Ka on paljud majandusmetsad vaid ühe puuliigiga mittelooduslikud kultuurid. Laialehiseid puid ei istuta suures mahus peale Kooslooduse täna keegi.

Tänutäheks saad sõbrale saatmiseks kauni e-tunnistuse.

Tee loodussõbralik kingitus sõbrale ja Eesti loodusele!