20.−22. juunini viibivad TÜ Eesti Mereinstituudi kutsel Tallinnas pea kõigi Läänemereriikide BALTADAPT projekti osalised, et planeerida ühiseid samme Läänemere piirkonnas kliimamuutustega kohanemiseks.

BALTADAPTi projekti eesmärk on olemasoleva info põhjal kliimamuutuste mõjust ökosüsteemisele ja rannikualadele töötada välja Läänemere piirkonna kliimamuutustega kohanemise strateegia.

Seminari üks korraldaja ja TÜ Eesti Mereinstituudi kliimamuutuste mõju peaspetsialist Andres Kratovitš ütles, et kliimamuutused omavad mõju nii Läänemere ökosüsteemile, rannikualadele kui ka inimtegevusele - tervisele, infrastruktuurile, põllumajandusele jne. "Kuna kliima muutub vältimatult, siis on oluline võimalikult õigeaegselt asuda nende muutustega kohanema, võttes aluseks teiste riikide (eriti Skandinaaviamaade) poolt juba omandatud kogemused," sõnas Kratovitš.

Programmi üks eesmärke on luua ka kliimamuutustega kohanemise teemaline veebikeskkond, nn. Baltic Window, mis peaks koondama kogu olulise info kliimamuutustega kohanemisest Läänemere piirkonnas. Projekti raames töötatakse välja ka ettepanekud konkreetseteks tegevusteks väljatöötatava strateegia täitmiseks ja rahastamisallikate leidmiseks.

BALTADAPTi projekt saab teoks Euroopa Liidu rahastatava programmi INTERREG IVB raames. Rahvusvaheline seminar toimub 20.−22. juunini Tallinnas, Meriton Conference & Spa hotellis.

Rohkem infot: http://www.baltadapt.eu