Rahvusvahelisel žüriil on au anda Läänemere-sõbraliku põllumajandustootja 2015 Markus Eerola ja Minna Sakki-Eerolale nende oskuse eest kasutada uuenduslikke meetodeid oma mahevilja tootvas talus Knehtiläs, mis on taganud parima mullastruktuuri ja toitainete leostumisohu vähenemise.

  • Maamajandus
  • 6. november 2015
  • Merd pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Kõikjal looduskeskkonnaga arvestades on nad suutnud olla viljakad nii saagi kui ka majanduslike näitajate poolest, mis annab kindlasti võimalusi teistel tootjatel nendelt õppida. Žüriile avaldas muljet talunikepaari pühendumus kestliku põllumajanduse edendamisele ja info jagamisele ning osalus mitmes kohalikus ja rahvusvahelises keskkonnasõbraliku põllumajanduse projektis. Markus Eerola ja Minna Sakki-Eerola on kindlasti keskkonnaga arvestava põllumajanduse suurepärased eestkõnelejad. Žürii on veendunud, et nad on edaspidigi inspiratsiooniks ja teadmiste allikaks teistele põllumajandustootjatele kõigis Läänemeremaades. 


Knehtilä talu koduleht