Mets on inimest ajast aega kaitsnud, toitnud ja katnud. Keerulistel aegadel on sinna peitu mindud. Sealt võib leida toiduks seeni ja marju, aga ka ulukeid, keda küttida. Kõige suuremat väärtust omab inimese jaoks puit. Sellest saab teha nii eluaset kui ka mööblit, mis sinna sisse käib. Isegi viimaseks puhkuseks vajalik puusärk tehakse ikka puidust.

Lageraie

Mets on omaette eluvorm, kus kõik seal elavad ja kasvavad taimed, loomad ja putukad on omavahel seoses. Oma elus sõltuvad nad üksteisest ja kui üks lüli sellest ahelast ära kaob, hukkuvad ka kõik teised.

Lageraie

Inimene on ikka metsast käinud omale vajalikku otsimas ja metsa aukartusega suhtunud. Talupoja mõistus võttis ainult niipalju, kui parajasti tarvis oli. Varuti nii tarbepuitu kui kütet. Varutakse ka praegu. Aga viimasel ajal ei võeta metsast ainult tarvilikku, maha võetakse kõik. Ka noored puud. Nimetatakse seda lageraieks.

Lageraie

Mõnikord küll ka istutatakse sinna asemele midagi, aga isegi istikust kasvama pandud puudel võtab kasvamine mitukümmend aastat, enne kui neid jälle puudeks võib nimetada. Uuesti raieküpseks saamine võib võtta sada aastat ja kauemgi. Sellise raie käigus kaovad mitmeks aastaks kõik taimed, mis sellel alal kasvavad.

Lageraie

Lageraie

Need, mis suurte ja raskete metsamasinate eest pääsema juhtuvad, kõrvetab sageli ära suvine päike. Sellistel lankidel jäetakse küll kasvama mõned n-ö seemnepuud, aga ootamatult lageda peale kasvama jäänud üksiku puu murrab sageli esimene suurem tormituul.

Lageraie

On väga kurb vaadata selliseid kohti, kus kunagi oli mets. Ei minu ega ka nende metsaraiujate eluajal sellest kohast enam metsa ei saa. Ei saa kohe kuidagi aru, miks võetakse maha noored puud. Ainuke nendest saadav materjal on ju paber (mida siis suurel määral reklaamidena inimeste postkastidesse topitakse).

Lageraie

Lageraie

Väga paljudel sammaldel, samblikel, seentel, marjadel ja muul sellisel võtab samuti aastakümneid aega, et uuesti sellel kohal kasvama hakata. Rääkimata juba loomadest ja lindudest, kel pole kusagile varjuda. Isegi tavalist oravat on viimasel ajal raske metsas (või sellest, mis metsast järele jääb) kohata.

Lageraie

Lageraie

Lageraie

Viimastel aastatel on minu kodukandist maha võetud sadu hektareid metsa. Väga harva tehakse harvendus- või valgustusraiet. Suurem osa võetakse ikka lagedaks ja selle tagant paistavad ahnete metsaärikate „karvased kõrvad“. Kõik müügiks! Sellist tegevust ei paindu keel kohe kuidagi nimetama heaperemehelikuks metsamajandamiseks.

Lageraie