Selline hüüdlause võtab meid vastu suurfirma Appeni tööpakkumiste lehel. Lehte sirvides on näha, et kodust poole kohaga töötamiseks sobivaid töökohti on lausa mitu. Kas leidub midagi ka minu jaoks?

Firma Appen tegutseb Austraalias, Hiinas, Filipiinidel, Suurbritannias, USA-s ja EL-is. Ettevõte asutati 1996. a, kasum 2014. a oli ligi 50 miljonit dollarit (AUD) ja kasumi kasv on seni arvestatud ligi 800%-le.Ettevõttel on läinud väga hästi, neil on ca. 500 täiskohaga töötajat peakorteris ja ligi 1,2 miljonit poole kohaga, nii-öelda üle võrgu töötavat keele- ja ja kultuurispetsialisti (ühe Eesti riigi jagu).

Pead ennast eesti keele ja/või kultuuri spetsialistiks? Praegu on Appenil avatud taotlusvoor just eesti keele spetsialisti ametikohale!
Huvi ja võimaluse korral kandideeri Appeni veebilehel. Võib ka kandideerida tööagentuuri lehel.
Pakutava töökoha nimi on search engine evaluator. Estonian. Töökoha kirjeldus: paindlik riigipõhine keele- ja kultuuriekspertiis (ingl: flexible in-country linguistic and cultural expertise).

Appeni ja teiste sarnaste firmade ainus tegevus on koguda infot selle kohta, kuidas inimesed mõtlevad, räägivad, keelt kasutavad. Selle kohta, kuidas me teksti, audio ja video abil maailma kogeme. Selle kohta, mida me selles eristame, väärtustame.

Saadud andmed sisestatakse andmebaaside süvaõppe süsteemidesse (ingl deap learning). Nendesse kogutud info edastatakse robotitele ja need vormitakse firmasid teenindama sobivateks töölisteks. Näiteks on Appeni väga edukaks müügiartikliks kujunenud virtuaalne assistent (ingl virtual assistant) ehk robot-sekretär.

Selleks et robotid suudaksid võrdväärselt inimestega tegutseda, on vaja meeletut andmekogust. Üks Appeni toode on näiteks robot, mis suudab nüansseeritud inimkõne tõlkida tekstiks ja sellele reageerida (ingl ASR – automatic speech recognition).

Andmete kogumiseks kasutatakse mulle kui asjatundmatule kaootilisena tunduvat rahvahanke tehnikat (ingl crowdsourcing). Näiteks saadakse selle abil infot juhuslikest kohtadest nagu sotsiaalmeediakanalid või inimeste, sh laste koolitamiseks ehitatud digitaalsed õpikeskkonnad.

Leia amet, mida armastad, ning aita lahendada probleeme ja kujundada tulevikku 

Rõõmustades koolis või töökohal mulle ulatatud programmi üle, unustan ise ka tihti ära, et iga minu või mu lapse jaoks loodud õpikeskkond on küll minu jaoks loodud. Aga minu jagatud andmeid kasutatakse ka robotite targemaks treenimiseks. Infol, mida ma mõnda arvutiprogrammi kasutades selle tootjale loovutan, on rahaline väärtus. Ja firmad nagu Appen oskavad seda realiseerida. Ka Euroopa Liit on astunud konkreetseid samme, et andmete kogumine oleks suurettevõtetele kiirem, mugavam ja odavam.

Programmi nimi on  „Better Internet for Children”. Projekti käigus hakatakse juurutama just selliseid programme ja mänge, mis teadlikult lastele suunatud andmekaevandamisega rahus tegeleda saavad. See tähendab, et lapsed kasutavad suurtöösturite loodud programme, tööstur saab vajalikku infot koguda, mida nemad omakorda saavad maha müüa, osta, vahetada. Selle abil ehitatakse roboteid.
Lastelt saadakse andmeid piiramatus koguses ja tasuta. Lapsevanemalt ei küsita koolis nõusolekut, kas ta on lapse arvutiklassis veedetud ajal sinna jäetud info kogumise ja müügiga nõus või mitte. Ja kogu Euroopa lastearvutiprogramm toimub veel egiidi all: „Teie laste turvalisus on meie huvides.”

Projekti algataja aastatetagust üleskutset võib lugeda siit. Idee algataja ja eestkõneleja on Eesti esindaja Euroopa Komisjonis: Andrus Ansip.

Lastele suunatud turvaaedikutega ümbritsetud digitaalkeskkondade loomisega saavad suurfirmad unikaalse võimaluse treenida arvuteid juba arenevatelt laste intellektidelt saadava info abil. Samuti on võimalik saadud andmeid struktureeritumalt analüüsida.

Individuaalsetelt kasutajaprofiilidelt on võimalik saada nüansseeritumat infot ka lapse õppimisvõime kohta. Seega võib arvata, et Appenil ja sarnastel andmeid kaevandavatel (ingl. data mining) firmadel on järgmisel kümnendil ees arenguhüpe ja kuldaeg ehk suurem kasum.

Soodsa pinnase andmete kaevandamiseks loeb ka arvutikasutajate vanus. EL-i lastele meediat käsitleva programmi andmeil algab normaalne arvutikasutus 0–5-aastaste hulgas. Näiteks on Hollandis pärast EL-i programmi „Safer Internet for Kids” rahastuse saamist hakanud toimuma projektid, et aina nooremaid lapsi arvuti taha meelitada. Ilmuvad tellitud artiklid selle kohta, kui hea ja mõnus on lapsega koos iPadis või telefonis aega veeta. Tuntud lasteraamatute baasil on äkki toodetud interaktiivsed mängud.

Leia amet, mida armastad, ning aita lahendada probleeme ja kujundada tulevikku 

Eurotoetuste arvelt saadud areng, nii palju kui olen seda Hollandi näite varal paar aastat jälginud, on olnud kunstlik ja sunnitud. See pole sugugi olnud suunaga kedagi kaitsta, vaid et meediatoodete tarbijaskonda veelgi laiendada. Või et majanduslikult poputada meediaettevõtteid looma tooteid, millel sihtgruppi õieti polegi. Toimuvad koolitused noortele lastevanematele, kus propageeritakse väikelastele suunatud digitaalseid meelelahutusprogramme. Igal aastal antakse välja auhind parimale beebi telefonimängule ja beebi veebilehele (Golden guppy).

A. Ansipi initsiatiivgrupi töövili oli Euroopa esimene ametlik laste meediakasvatuse programm. Tänu tema algatusele on alates 2021. a meediakasvatus kõigis Euroopa kooliprogrammides kohustuslik ja õpetajad peavad oma meediateadlikkuse tõestamiseks läbima spetsiaalse koolituse. Nende meediavõimekust hinnatakse selleks spetsiaalselt loodud tarkvara abil. Et testi läbida, peavad nad viiepunktisest katsest läbima vähemalt neli. Eesti meedias puuduvad loodava tasemeeksami kohta viited, aga Kesk-EL-is sertifitseerimine juba käib.

Nagu näha, on robotite areng täies hoos ja sellele saab nüüd ise kaasa aidata. Kandideerige Appeni pakutavatele töökohtadele, sest just nii tagame robotite ja lapsrobotite kiirema arengu. Nii kujundame Eesti võrdväärselt maailmale paremaks kohaks!

Palganumbrist: ettevõte ei paku töötajatele küll kõiki sotsiaalseid garantiisid, küll aga Euroopa üldist miinimumpalka: 15 eurot tunnis (bruto). Koht on väärt kandideerimist!