Tegeled mõne keskkonnaalase projektiga, aga rahastusest tuleb puudu? Sul on innovaatiline idee, aga pole leidnud võimalust selle elluviimiseks? LIFE programmi infopäev annab selgust, kas võiksid sellest programmist kasu saada.

Programmi raames rahastatakse projekte, mis panustavad: looduskaitsesse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse; keskkonda ja ressursitõhususse; keskkonnaalasesse teavitustöösse; kliimamuutuste leevendamisse; kliimamuutustega kohanemisse või kliimalasesse teavitustöösse. Infopäevad toimuvad oktoobri kolmandal nädalal Tartus, Haapsalus ja Jõhvis.


Tartu nfopäev toimub Atlantise konverentsikeskuses (Narva mnt 2, Tartu) algusega kell 11:00 ning kestab 2-3 tundi. Eelkõige on infopäev suunatud inimestele, kes LIFE programmist midagi kuulnud ei ole ja/või neile, kes otsivad rahalist toetust oma tegevuste/projektide elluviimiseks. 

Infopäeval osalemiseks palume registreeruda aadressil

Infopäev toimub Haapsalus 19. oktoobril, Baltic Hotel Promenaadi seminariruumis (Sadama 22, Haapsalu) algusega kell 11:00 ning kestab 2-3 tundi.

Infopäeval osalemiseks palume registreeruda aadressil

Infopäev Jõhvis toimub 20. oktoobril Jõhvis Kersti Võlu Koolituskeskuses (Kooli 7, Jõhvi) algusega kell 11:00 ning kestab 2-3 tundi.

Infopäeval osalemiseks palume registreeruda aadressil

Lisaküsimustele vastab LIFE projektijuht Timo Kark (e-post timo.kark@envir.ee, telefon +372 5348 3518).