Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) lõppes taotlusvoor looduskaitseliste investeeringute toetamiseks. Taotlusi laekus kokku 65 ning nendega soovitav toetus on üle 127 miljoni krooni, mis ütleb vooru eelarvet enam kui neljakordselt. Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava taotlusvooru tulemused selguvad uue aasta kevadel.

Taotlusvooru toetusteks planeeritud 30 miljonit krooni jaguneb kaheks pool sellest summast on mõeldud ohustatud elupaikade, ohustatud liikide elupaikade ja ohustatud liikide populatsioonide taastamiseks ning säilitamiseks vajalikeks tegevusteks ja võõrliikide arvukuse piiramiseks. Teine 15 miljonit krooni aga kaitstavate parkide korrastamiseks, kaitstavate üksikobjektide ja maastike soodsa seisundi taastamiseks ning kaitstavate loodusobjektide külastamist suunava infrastruktuuri rajamiseks või rekonstrueerimiseks.

Arvuliselt on taotlusi mõlemasse toetatavasse valdkonda laekunud võrdselt. Esimesse ehk liikide ja elupaikade ossa laekunud taotlused on suuremas osas suunatud rannaniitude ja luhtade taastamiseks ja hooldamiseks. Teise ehk parkide ja infrastruktuuri projektide ossa on laekunud 5 projekti, mille sisuks on matkaradade ja külastusinfrastruktuuri välja töötamine, ülejäänud projektid on suuremalt jaolt parkide renoveerimiseks. Regiooniliselt laekus enim taotlusi Harjumaalt ja Saaremaalt, mõlemast piirkonnast 12.

Looduse mitmekesisuse säilitamiseks on Euroopa Regionaalarengu Fondist aastateks 2007-2013 planeeritud 340 miljonit Eesti krooni, millest suurem osa suunatakse läbi riikliku investeeringute kava looduskaitseliselt oluliste projektide teostamiseks. Aasta alguses lõppenud avatud taotlusvooru kaudu toetati 27 projekti ligi 50 miljoni krooniga.

2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid ning rakendab rohelist investeerimisskeemi (CO2 kvoodi müük ja toetuste vahendamine). Ühtlasi on KIKist võimalik keskkonnaprojektide arendamiseks laenu taotleda.

Allikas: KIK