Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus korraldab infopäeva teemal Mahetooraine kasutamine toitlustuses, mis toimub 16.05.2017 Tartus. 

Tallinna üritus on suunatud peamiselt restoranidele, kohvikutele, hotellidele, turismitaludele ning Tartu üritus lasteasutuste toitlustajatele, juhatajatele ja majandusjuhatajatele.

Täpsemad päevakavad koos registreerimisinfoga teid huvitava ürituse kohta leiate allpool.

Mahetoidu turg suureneb kiiresti kogu Euroopas, ka Eestis on viimastel aastatel nii mahetoidu pakkumine kui ka tarbijate huvi mahetoidu vastu oluliselt suurenenud. Meie lähiriikides kasutavad ka paljud toitlustajad mahetoorainet, nt Taanis kasutavad mahetoidule viitavat ökomärki juba üle 1900 ja Rootsis üle 1200 toidukoha. Skandinaavia riikide eeskujul loodi ka Eestis Maaeluministeeriumi poolt alates 1. märtsist 2017 toitlustuses mahetoidu kasutamisele viitava märgi kasutamise võimalus.

Maaeluministeeriumi poolt tellitud infopäevade eesmärgiks on rääkida mahetoidu eelistest, tutvustada uut mahetoitlustamise ökomärki ja teisi mahetoidu kasutamise võimalusi toitlustuses.

Infopäevad on tasuta, osalemiseks on vajalik eelregistreerumine. Kohtade arv on piiratud, registreerimine lõpetatakse kohtade täitumisel.


Infopäevad toimuvad projekti "Teadmussiirde pikaajaline programm mahepõllumajanduse tegevusvaldkonnas" raames, toetab Euroopa Liit.

Aeg: 16.05.2017 k 11.45 - 16:45 (suunatud peamiselt lasteasutuste toitlustajatele, juhatajatele ja majandusjuhatajatele)

Koht: Tartu Loomemajanduskeskuse konverentsiruum, Kalevi 17, Tartu

 

Päevakava

11:45    Kogunemine, kohv

12:00    Mis on mahetoit? Miks tarbijad eelistavad mahetoitu? Arutelu. Elen Peetsmann, EMÜ Mahekeskus

12:45    Mahetootmine ja mahetoidu turg. Toitlustuses mahetoidu kasutamise näiteid. Arutelu. Merit Mikk

13:15    Uute mahetoidu kasutamisele viitavate märkide tutvustus. Arutelu. Piret Rajasalu, Veterinaar- ja Toiduamet

13:45    Kohvipaus

14:00    Mahetoidu kasutamise nõuded toitlustuses. Arutelu. Piret Rajasalu, Veterinaar- ja Toiduamet

15:00    Mahetooraine kättesaadavus Eestis. Kohal on mahetoidu pakkujatest nt Lõuna-Eesti Toiduvõrgustiku ja Liivimaa Lihaveise esindajad, Tallinnas ka RemedyWay esindaja

15:45    Arutelu

 

Infopäeval osalemiseks on vajalik eelregistreerumine.

Registreeruda saad ka e-maili maheteave@gmail.com v tel teel 5304 4003.

Kohtade arv on piiratud, registreerimine lõpetatakse kohtade täitumisel.