Dentsu ja Norstati COVID-19 meediatarbimise uuringu 3. laine tulemused: meedia on võitnud juurde jälgijaid, ettevõtetelt oodatakse vastutustundlikust.

Meedia- ja digiagentuuride grupp Dentsu viis koostöös uuringufirmaga Norstat oktoobris läbi COVID-19 järelmõju uuringu, millest selgus, et  sügiskuudel on oluliselt muutunud tarbijate liikumisharjumused ehk eelistatakse varasemast enam jalgsi- või jalgrattaga liikumist ning ka meediatarbimine teinud olulise kasvu.

Dentsu uuringute juht Liisel Kalda selgitas, et koostöös uuringufirmaga Norstat viidi nii kevadel kahel korral kui ka nüüd oktoobris läbi kolme riigi tarbijate harjumusi analüüsiv uuring, mille põhieesmärk oli mõõta tarbimisharjumuste ja meediaturu muutuseid seoses koroonaviiruse levikuga.

„Kõigis kolmes Balti riigis on võrreldes kevadise viiruseperioodiga muutunud tarbijad oluliselt liikuvamaks – suurenenud on nii autosõitude kui ka jalgsi- ja või jalgrattaga linnas liikumine. See omakorda on muutnud ka meediaturu osakaale – kasvanud on raadiokanalite kuulamine ning paberväljaannete lugemine. Uudistega kursis olemine TV-s ja online-kanalites, mis tegi suure hüppe pandeemia alguses, liikus juba suvel tagasi tavalisele tasemele ning on seal püsinud ka sügisel. Ometigi näiteks Eestis on TV võitnud koroonaviiruse leviku järel juurde just noori vaatajaid,“ selgitas Kalda.

Ta rõhutas, et viiruse mõju meediatarbimisele on olnud läbivalt positiivne ehk kõik meediatüübid on võitnud juurde jälgijaid, sest inimeste huvi uudiste vastu on üldiselt kasvanud.

„Võrreldes kevadega kulutavad varasemast vähem aega raadio kuulamiseks nooremad sihtrühmad ning prindiväljaandeid loevad pisut vähem vanemad ning väiksema sissetulekuga tarbijad. Võrreldes kevadega on muutunud sagedamaks ühistranspordi kasutamine ning poes käimine – seda eelkõige vanemate inimeste ja naiste seas,“ nentis Kalda.

Küsimusele, mida ootavad tarbijad ettevõtetelt, vastas 51% uuringus osalejatest, et kõige olulisem on oma töötajate eest hoolitsemine ning võrdväärselt (37%) oluline on nii tarbijate julgustamine viiruse leviku tõkestamiseks vajalike meetmete kasutamiseks – näiteks maskide kandmiseks või käte desinfitseerimiseks – aga ka kontaktivaba teenuse osutamiseks.

„Seejuures internetipõhise teenuse pakkumine on kõige enam oodatud Eesti tarbijate poolt ning vähem olulisem Lätis ja Leedus, kus olulisemad on ettevõtete pakutavad allahindluseid,“ nentis Dentsu uuringute juht.

Meedia- ja digiagentuuride grupi Dentsu ning uuringufirma Norstat läbi viidud uuringus osales 1000 Baltikumi tarbijat. Uuring viidi läbi internetiküsitlusena kolme riigi suuremates linnades elavate elanike seas.