Eile kuulutati Kadrioru Kunstimuuseumis toimunud pidulikul tseremoonial välja Aadu Luukase Missioonipreemia käesoleva aasta laureaadid, kelleks olid Vanalinna Hariduskolleegiumi asutaja ja juht Kersti Nigesen ning Sihtasutus Metsaülikool. Missioonipreemia väärtusega üks miljon krooni jagatakse laureaatide vahel võrdselt.

„Meid on tihti nimetatud hariduseusku rahvaks, kes rasketest aegadest hoolimata läbi aegade targemaks on tahtnud saada. Otsustasime käesoleva aasta Missioonipreemiaga tunnustada neid inimesi ja organisatsioone, kes oma järjepideva tegevusega on hoolitsenud Eesti laste ja noorte tasakaalustatud hariduse ja väärtuskasvatuse eest. See tihti nii enesestmõistetavusega võetud toimetamine on kantud sügavast missioonitundest, mis aastast aastasse toob üha rohkem meie ühiskonda arukaid ja vabadust austavaid noori inimesi,“ ütles Aadu Luukase Sihtasutuse nõukogu otsust kommenteerides selle esimees Indrek Luukas. „Nii Vanalinna Hariduskolleegium ja Kersti Nigesen kui Metsaülikool on tähelepanu pälvinud ka varem, olles varasematel aastatel ära märgitud Missioonipreemia nominendina.“

Missioonipreemia 2009 laureaadid valiti viie nominendi hulgast, kelleks olid veel ajakiri Akadeemia, tuntud tõlkija ja esseist Enn Soosaar ja Eesti Meestelaulu Selts. Missioonipreemia nominendid valiti 28 taotluse hulgast, mida said teha kõik Eestis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja avalik-õiguslikud isikud.

Aadu Luukase Missioonipreemia pälvib isik või organisatsioon, kes paistab silma Eesti ühiskonna tasakaalustatud arengu ja meie rahva elukvaliteedi edendamisega. Missioonipreemia konkurss korraldatakse koostöös Eesti Koostöö Koguga.

Otsuse Missioonipreemia Laureaaditiitli omistamiseks teeb Aadu Luukase Sihtasutuse nõukogu koosseisus: Indrek Luukas (nõukogu esimees), Tõnu Kaljuste, Andres Keevallik, Sulev Loo, Hans H. Luik, Peep Mühls, Andres Root, Einar Soone, Urmas Sõõrumaa, Marika Valk ja Raivo Vare.

Aadu Luukase Missioonipreemiat antakse välja 2007. aastast. Möödunud aastal pälvis selle tuntud ajaloolane, Eesti Kunstiakadeemia professor David Vseviov, aasta varem Tallinna Lastehaigla Toetusfond.

Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium loodi "laulva revolutsiooni" koidikul lapsevanemate initsiatiivil, keda ei rahuldanud nõukogudeaegne paindumatu ja keskmisele suunatud haridussüsteem. Üheks tolle aja kontekstis pretsedenditu kodanikualgatuse eestvedajaks oli Kersti Nigesen, kellele Vanalinna Hariduskolleegiumi juhtimine ja arendamine on kujunenud elutööks. Tänu laiapõhjalisele haridusele, kus üldharidus on tihedalt põimitud huviharidusega, loovale ja igaühe eripära arvestavale õhkkonnale on Vanalinna Hariduskolleegium kujunenud õppeasutuseks, mida hindavad kõrgelt nii
õpilased kui lapsevanemad.

Vanalinna Hariduskolleegium on pidanud oluliseks ning teinud suuri pingutusi selle nimel, et integreerida tervisehäirete, käitumisprobleemide ja raske sotsiaal-majandusliku taustaga õpilased tavakooli. Kersti Nigesen ja tema loodud meeskonna missioonitundele tuginedes on hariduskolleegiumis kujundatud õppesüsteem ja keskkond, mis aitab toime tulla väga erinevate probleemidega lastel ja peredel. Nii näiteks õpib käesoleval õppeaastal Vanalinna Hariduskolleegiumi gümnaasiumiosas 9 noort ema, kelle jaoks on loodud individuaalprogrammid ning kellest enamus on jõudnud õpingute lõpusirgele. Kaks noort ema on gümnaasiumi juba lõpetanud ja jätkavad õpinguid
Tallina Ülikoolis.

Inimesena tagasihoidlik on Kersti Nigesen kolleegidele ja väga paljude perede jaoks inimliku missioonitunde kehastus. Kersti Nigesen on lisaks oma lastele pakkunud perekondlikku tuge veel viiele lapsele. Kersti Nigeseni valimine Missioonipreemia 2009 Laureaadiks on kahtlemata tänu ja
tunnustus ühtlasi kogu Vanalinna Hariduskolleegiumi meeskonnale.

Juba 1960ndate aastate keskpaigast pärit metsaülikoolide traditsioon on olnud Eesti iseseisvuse, järjepidevuse ja eestluse mõtte kandja mitmele põlvkonnale vabas maailmas. Perekond Taageperade eestvõttel on Metsaülikool taasiseseisvunud Eestis juba aastaid edukalt täitnud missiooni edendada ühiskonnas avatud arutluse keskkonda. Interdistsiplinaarsel alusel toimuvad metsaülikoolid annavad üliõpilastele ja noortele sisuka ja alternatiivse õppimisvõimaluse, kus kõrvuti tunnustatud poliitikute, ajakirjanike, kultuuritegelaste ja arvamusliidritega arutatakse avameelselt Eesti väljakutsete ja
arenguprioriteetide üle.

Metsaülikool tegutseb vabatahtlikul ja mittetulunduslikul alusel. See on algatus, mis toimib alt üles, väärtustades eelkõige kodanikuharidust ja tugevama kodanikuühiskonna arendamist Eestis. Metsaülikoolist kasvab välja teotahteline noor põlvkond, kelle on julgust osaleda demokraatlikus otsustusprotsessis - neid iseloomustab eestimeelsus ning südikus oma mõtteid ellu viia.