SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) eraldas Narvas asuva Äkkeküla loodusraja jätkuprojektile keskkonnaprogrammist 43 tuhat eurot, mis on 90% tööde maksumusest. Toetuse eesmärk on senisest matkarajast vormida linlastele täisväärtuslik puhke- ja õppekoht.

Lisaprojektiga plaanitakse värskele loodusrajale rajada kaks puhkeplatsi, mis on varustatud lõkkekohtade ja varjualustega. Õppetöö tarbeks pannakse üles 25 linnusöögimaja ning radade ohutuse tagamiseks puhastatakse metsaalune.  

Eemaldatud metsapraht töödeldakse kohapeal ümber puidulaastuks, mida kasutatakse nii loodusraja kui ka kohalike suusaradade tarbeks. Langenud puudest jämedamad saetakse küttepuudeks ning neid saab tulevikus kasutada raja juures asuvatel lõkkeplatsidel tule tegemiseks.

Koos omafinantseeringuga on Äkkeküla matkaraja II etapi maksumuseks plaanitud 48 tuhat eurot. 

2012. aastal lõppenud esimeses jaos rajati Pähklimäel asuvale Äkkekülla ligi 3 kiloeetri pikkune matka- ja loodusrada, et aidata kohalikel paremini õppida tundma lähiloodust. Matkaraja ehituse I etapi maksumuseks kujunes 106 tuhat eurot, milles KIKi osalus oli samuti 90%.

Projektide eestvedaja, sihtasutuse Narva Linna Arendus juhatuse liige Sofja Homjakova tõdeb, et KIKi abil valminud rada on vägagi populaarne nii narvalaste kui ka kõigi Ida-Virumaal elavate inimeste seas. „Samuti on märkimisväärne, et viimasel ajal kasutavad Äkkeküla matkaradu aktiivselt Narva lasteasutuste pedagoogid, kes viivad siin läbi lastele mõeldud õppeprogramme,“ rääkis Homjakova.

Keskkonnaprogrammi lõppenud aasta voorudega on KIK kokku toetanud kuut matkaraja projekti kogusummas 88 tuhat eurot.