Neljapäeval, 14. augustil kiitis Vabariigi Valitsus heaks tollipunktide nimekirja, mille kaudu võib toimuda ohustatud loomade ja taimede sisse- ja väljavedu Eesti ja Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide vahel, teatas Keskkonnaministeerium.

Ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni (CITES) ja vastavate Euroopa Liidu määruste kohaselt võib ohustatud liikide hulka kuuluvaid loomi ja taimi ning nendest valmistatud tooteid üle piiri toimetada üksnes eriloal ja iga liikmesriik peab kindlaks määrama tollipunktid, kus nimetatud lube kontrollitakse. Alates Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga 2004. aastal kehtis Vabariigi Valitsuse määrus, mille kohaselt oli Eestis neljal tollipunktil õigus kontrollida ohustatud loomi ja taimede ülepiirivedu Eestisse või Eestist välja.

Vahepeal piirikontrolli valdkonnas toimunud muutustest ning Euroopa Liidu ohustatud loomade ja taimedega rahvusvahelist kauplemist reguleerivate määruste rakendamise kogemustest tulenevalt tekkis vajadus tolliasutuste nimekirja täiendada.

"Tollipunktide täpne määramine võimaldab senisest paremini korraldada ohustatud looma- ja taimeliikide rahvusvahelise kauplemise kontrolli piiril ja tagada, et tollipunktis oleksid olemas nii asjakohase väljaõppe saanud töötajad kui ka nõuetele vastavad ruumid ja seadmed," märkis Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist Kadri Alasi.

Heaks kiidetud määruse kohaselt saab ohustatud taimi ja nende saadusi ülepiiriveol kontrollida Luhamaa piiripunktis Riia-Pihkva maanteel, Narva-1 piiripunktis Tallinna-Narva maanteel, Tallinna-1 piiripunktis Tallinna Lennujaamas, Paldiski-2 piiripunktis Paldiski Lõunasadamas, mullu Euroopa Liidu tunnustuse saanud Muuga sadama piiripunktis ning Ülemiste tollipunkti posti teeninduskeskuses, sest ka postiga saadetakse suhteliselt palju ohustatud liikidest saadud tooteid.

Loomseid saadusi kontrollitakse Luhamaa, Muuga sadama ja Narva-1 piiripunktides. Paldiski Lõunasadamas asuv Paldiski-2 piiripunkt kustutatakse loomsete saaduste sisse- ja väljaveoks määratud tollipunktide nimekirjast, kuna alates eelmisest aastast Paldiskis enam pidevat veterinaarkontrolli ei toimu.

Elusloomade sisse- ja väljaveol teostatakse endiselt kontrolli üksnes Luhamaa piiripunktis Riia-Pihkva maanteel.

Toimetas Katrin Lipp, www.bioneer.ee
Allikas: Keskkonnaministeerium
Pilt: animalcognition.net