MTÜ Oma Pere käivitas koostöös SEB Heategevusfondiga mai alguses nõustamisprogrammi, mille eesmärk on pakkuda tuge neile peredele, kel tahet ja jaksu kasvatada vanemliku hooleta jäänud last.

Lapsendaja, nõustamisprogrammi juhi ja mentori Enel Kotli sõnul ei tähenda perekonda elama asumine alati vanemliku hooleta lapsele murede lõppu. Lapse tõeline abistamine saab toimuda vaid siis, kui abistajal on piisavalt teadmisi ja oskusi, ta on pühendunud ning  lähtub lapse huvidest.

Lapsevanemaks olemine eeldab pidevat õppimist, oskust märgata lapsega toimuvat ja julgust küsida abi. Vaatamata kasuperede arvu vähenemisele on jätkuvalt neid inimesi, kellel on tahet lapsi aidata, kuid nad vajavad rohkem teavet ja hästi toimivat tugisüsteemi.

Mentorikeskse nõustamise abil võimaldatakse peredele kogemuslikku ja professionaalset abi. Nõustamisteenus on kättesaadav viies Eesti linnas: Jõhvis, Pärnus, Haapsalus, Tartus ja Tallinnas. Oma Pere partnerid on Tartu Laste Tugikeskus, Aktiviseerimiskeskus AVE Tallinnas, Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus, Pereabikeskuse Psühholoogiateenistus Pärnus ning Läänemaa Laste ja Noorte Nõustamiskeskus.

MTÜ Oma Pere ootab programmiga liituma kõiki vanemaid, kelle peres kasvav laps on perekonnas hooldusel, eestkostel või lapsendatud. Samuti neid, kes alles mõtlevad sellele. Iga huviline on oodatud liituma mentorite meililistiga, mille vahendusel saab teavet vanemliku hooleta jäänud laste aitamise võimaluste kohta.

Lapsevanematel on soovi korral võimalus suhelda lapsendamise kogemusega inimesega ehk mentoriga, osaleda grupinõustamistel ja pöörduda vajadusel professionaalse nõustaja poole.