Põllutöödel, maanteekraavide puhastamisel, tehnovõrkude ja -rajatiste rajamisel ei ole vaja Keskkonnaametilt luba kaevise teisaldamiseks kinnistust väljapoole.

Viimasel ajal on mitmed põllumehed uurinud, kas kivide äraveoks oma kinnistult on vaja Keskkonnaameti luba. Kui maaomanikul on põllul kivid, võib ta need viia ka teisele kinnistule, näiteks aia ehitamiseks või koguda kivid kokku põllu äärde puistangusse. Selline tegevus ei vaja luba.

Seevastu maaparandushoiutööde ja -süsteemi ehitamise või põllumajandustööde ja ehituse käigus tekkivat kaevist võib tarbida, võõrandada ning müüa väljaspool oma kinnistut vaid Keskkonnaameti loaga. Kui eraisik soovib oma kinnistu piires materjali kasutada, on see tal lubatud ja selleks pole vaja luba küsida. Muudel juhtudel on Keskkonnaametilt loa küsimine kaevise teisaldamiseks kohustuslik.

Lisaks on oluline, et materjal ei ole saadud konkreetselt maavara kaevandamise eesmärgil, milleks oleks vaja ka kaevandamise luba. Kaevandamiseks ei loeta kraavi, maja vundamendi või muu ehitise rajamist, samuti ei kvalifitseeru kaevandamiseks põllumajandus- ja maaparandustööd.