Tallinn, Stenbocki maja, 22. september 2017 – Peaminister Jüri Ratas arutas täna Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulciga, kuidas võiks jätkuda transporditaristu rahastamine Euroopa Liidus alates 2021. aastast.

„Senine Euroopa ühendamise rahastu on olnud väga edukas. Piiriülese taristuta ei saa Euroopa siseturust ja põhivabadustest rääkida. Euroopa Liidu rahastu tulemusel on Euroopas reisimine ja ühenduvus märgatavalt paranenud, mistõttu loodan, et rahastu jätkab senises mahus ja põhimõtetel ka Euroopa Liidu uuel eelarveperioodil,“ ütles peaminister Ratas lisades, et praegu on juba paljud mahukad taristuprojektid nagu näiteks Rail Baltic alanud ning nendega jätkamine võib osutuda keeruliseks, kui Euroopa Liidu rahastamispõhimõtted muutuvad.

Praegu on Euroopa taristuprojekte ellu viidud Euroopa ühendamise rahastu tagastamatute toetuste ja riiklike omafinantseeringutega. Peaminister Ratase hinnangul võiks rahastu tulevikus toetada enam ka transpordi, energia ja telekommunikatsiooni projekte, sest need kolm valdkonda on omavahel tihedalt seotud. „Alternatiivsete kütuste ja isejuhtivate sõidukite arendamisega on jõudsalt edasi liigutud, sellised koostoimeprojektid on aina olulisemad,“ märkis Ratas.
  Peaminister Ratas ja volinik Bulc rääkisid ka Euroopa lennuühendustest ning veoturu avamisest ja rahvusvaheliste autojuhtide sotsiaaltagatistest, mis on praegu Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üks sõlmteemasid.

„Eesti lennuühenduste suurendamine ülejäänud Euroopaga on väga oluline. Mul on hea meel, et Euroopa Komisjon on välja töötanud lennuühenduste indeksi ning loodan, et sellele toetudes ühendatatakse Euroopa äärealad nagu Eesti paremini tõmbekeskustega,“ ütles Ratas. „Sellest võidaksid nii inimesed, kelle reisimine muutuks mugavamaks, kui ka majandus. Arvutused näitavad, et õhuühenduste suurendamine 10 protsendi võrra tähendab 0,5 protsendist sisemajanduse kogutoodangu kasvu elaniku kohta,“ lisas peaminister.

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc viibib Eestis seoses Euroopa Liidu transpordiministrite mitteametliku kohtumise ja konverentsiga „Connecting Europe“. Lisainfo eesistumise kodulehel www.eu2017.ee.