Paljud pesu- ja nõudepesuvahenditootjad Läänemeremaades kasutavad oma toodetes saastavaid fosfaate ehkki saadaval on ka keskkonnasõbralikumad alternatiivid.

Mõned firmad pakuvad karmimate nõuetega maades fosfaadivabu tooteid, keeldudes siiani müümast neid lõdvemate eeskirjadega riikides. Fosfaadid on Läänemere eutrofeerumise põhifaktoriks. Läänemere tuleviku jaoks on oluline, et tootjad ja tarbijad loobuksid fosfaate sisaldavatest pesuvahenditest.

Selle aasta kevadel tegid Maailma Looduse Fond (WWF) ja tema Läänemeremaade partnerorganisatsioonid pesuvahenditootjaile ettepaneku vabatahtlikult fosfaatidest  loobuda.

Vaid vähesed firmad vastasid ettepanekule positiivselt. Ka Eestimaa Looduse Fondi (ELF) vastavale ettepanekule vastas pesuvahenditootjaid ühendav Eesti Keemiatööstuse Liit eitavalt.

"Siin on tegemist selgelt topeltstandarditega," ütles Kristjan Piirimäe, ELF-i eutrofeerumisekspert. "Peaaegu kõik firmad, mis Eestis fosfaatidega pesupulbreid müüvad, müüvad Saksamaal fosfaadivabu pulbreid. Arvestades seda, kuidas Läänemerele võiks fosfaatidest loobumine hästi mõjuda, võiks kõikides maades juba praegu minna üle fosfaadivabadele alternatiividele."

Läänemere Kaitse Komisjon HELCOM soovitab fosfaadid asendada vähem ohtlike alternatiividega. Saksamaa ja Rootsi on pesuvahenditest fosfaadid juba kaotanud. Rootsi Keemiainspektoraadi hiljutise uuringu järgi on fosfaatidele mitmeid töötavaid alternatiive ja soovitab seetõttu keelustamist.

HELCOM-i hiljutise aruande järgi võiks potentsiaalne fosfaatide keelustamine pesuvahenditest vähendada fosfori koormust Läänemerele 9 kuni 24 protsenti.

Kristjan Piirimäe: "Fosfaatide väljavahetamine pesuvahenditest võib olla lihtsaim ja kulutõhusaim viis Läänemere seisundi parandamiseks. Keelustamise hind võib olla tühine, samas kui Läänemere seisund võiks tuntavalt paraneda."

Üleliigne fosfaatide ja teiste toitainete koormus Läänemerre põhjustab eutrofeerumisena tuntud keskkonnaprobleemi Läänemeres. Eutrofeerumine on veeökosüsteemi seisund, kus kõrged toitainete kontsentratsioonid põhjustavad vetikate kasvu, viies süsteemi tasakaalust välja.


Eutrofeerumisega kaasnevad:

  • intensiivsed vetikate ja sinivetikate õitsengud, kusjuures mõned liigid eritavad inimestele ja loomadele ohtlikke toksiine;

  • üleliigse orgaanilise aine teke, mis vähendab vee läbipaistvust;

  • hapnikupuudus, mis tapab põhjaelustikku;

  • kalade ja teiste elusolendite surm;

  • kallaste kinnikasvamine.

WWF ja tema partnerorganisatsioonid püüavad Läänemere eutrofeerumisprotsessi tasakaalu saada ja kutsuvad kõiki pesuvahenditootjaid üles vabatahtlikule fosfaatidest loobumisele.