Euroopa Liit võttis vastu otsuse, et osa mootorites kasutatavast kütusest peab olema biokütus. Määrus jõustus läinud suvel, selle tulemused on näha ka meie tanklates - autokütustesse lisatav palmiõli.

Probleem seisneb selles, et palmiõlil toodetava biokütuse kasvatamiseks võetakse maha troopilisi ja põlismetsi. Lisaks looduses elavatele liikidele kannatavad ka kohalikud elanikud. Nendel aladel, kus muidu kasvatati toiduks vajalikke taimi, kasvavad nüüd õlipalmid.

Euroopa Komisjon on oma arvamuse sellist tüüpi kütuste subsideerimise lõpetamise kohta vastu võtnud. Kuid lõpliku otsuse vormistamiseni on aega 1. veebruarini. Seepärast on kutsutud rahvaalgatusena ellu järjekordne petitsioon. Mille sisuks juhtida tähelepanu asjaolule, et palmiõli kasutamine kütusena hävitab planeedi elustikku ja Euroopa Liit ei peaks subsideerima keskonnda rikkuvaid tegevusi, isegi kui need toimuvad väljaspool Eurooa Liidu piire.

Oma hääle saab anda WeMove.Eu lehel kampaanias No palm oil in my tank.

Loe Palmiõli teemal Bioneeris ilmunud Laura Mägi poolt kirjutatud lugu "Palmiõli paneb mõtlema."