Eesti ajakirjanduse digiarhiivist leiab paljutki huvitavat. Bioneeri toimetusele jäi silma nupuke aastast 1943. 24. märtsi Postimees avaldas nupukese, kus on välja toodud Tartus kehtestatud koeramaksu suurus ja maksmise kord. Toome selle teksti ka lugejateni.

  • Loomakaitse
  • 22. oktoober 2018
  • Foto: Koer puuris. Janek Jõgisaar

Teadaanne koeramaksu tasumise asjus Tartu Linnavalitsuse Rahandusosakond juhib koerapidajate tähelepanu sellele, et koeramaksu määruse (AT 1942, 20,92) alusel tuleb 1943. aasta koeramaks tasuda kahes võrdses osas - 1. aprillil (1/2 maksu) ja 1. oktoobril (1/2 maksu). Maksukohuslane võib tasuda maksu ette ka kogu eelarveaasta eest. Tähtpäeva möödumisel võetakse maksukohuslaselt ühekordselt viivituslisaraha, mis moodustab 2. prots. võlguolevast maksusummast. Maksumäär on 20 riigimarka esimeselt ja 50 riigimarka igalt järgmiselt koeralt.

Et vältida viimastel päevadel maksutasujate sabade tekkimist, siis palub Tartu Linna Rahandusosakond maksukohuslasi rutata 1943. aasta koeramaksu tasumisega. Maksu võtab endiselt vastu linnakassa, Raekojas tuba nr. 11.

Tartu Linnavalitsuse Rahandusosakond