Aktsiaselts Ragn-Sells lõpetas eelmisel nädalal Raadil 1635 tonni vanarehvide käitlemise, millega on asendustäitmise esimene etapp lõppenud. Edasine tööde jätkumine sõltub käimasolevate kohtuvaidluste tulemustest.

  • Jäätmed
  • 28. veebruar 2017
  • Rehve pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

AS Ragn-Sells alustas asendustäitmise korras Raadile kogunenud vanarehvide käitlemisega möödunud aasta detsembris. Tegu oli osaühingu Rubronic platsil olevate vanarehvidega, mille käitlemiseks oli ettenähtud aeg möödas ja mille kohta tegi Keskkonnainspektsioon 2016. aasta suvel ettekirjutuse.

Asendustäitmise esimese etapi läbiviimiseks eraldas riik Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu 300 000 eurot. „Selle raha nõuab riik oma kohustusi mittetäitnud ettevõtetelt tagasi, aga kuna küsimus on märkimisväärsetes summades, on ettevõtted (AS Kuusakoski , MTÜ Rehviringlus) kasutanud seadusest tulenevat õigust ja meie otsused edasi kaevanud. Vaidlustatud on nii meie ettekirjutus vanarehvide likvideerimise kohta, asendustäitmise rakendamise hoiatus kui ka täitekulude väljanõudmine,“ ütles Keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkov.

"Keskkonnainspektsiooni edasised sammud, sealhulgas asendustäitmise jätkamine, sõltuvad kohtulahenditest. Sisuliselt käib vaidlus tootjavastutuse ulatuse üle. Lahenduse või soovitud tulemuse saamine võtab aega, kuid peame need vaidlused läbi vaidlema.“ lisas Volkov. 

Küll aga on Volkovi sõnul asendustäitmise esimene etapp näidanud, et mõistliku hinnaga on võimalik Eestis vanarehve käidelda. Seda näitab ka naaberriikide praktika.

Positiivse poole pealt saab veel märkida, et Reolas asuvalt Nordline Balticu platsilt on Keskkonnainspektsiooni ettekirjutuse alusel (ehkki hilinemisega) vanarehvid koristatud. Lisaks tegeleb MTÜ Rehviliit, mis on oma tegevuse tootjavastutusorganisatsioonina lõpetanud, Harjumaal Lool paiknevate vanarehvide käitlemisega.

Jätkub Keskkonnainspektsiooni tavapärane järelevalve taaskasutusorganisatsioonide tegevuse üle ning väljaspool tootjavastutussüsteemi olevate ettevõtete kontroll.