Ragn-Sells alustas üle Eesti kõikides sorteerimisjaamades silokile vastuvõttu. Põllumeestel on võimalik silokilet ära anda seitsmes Ragn-Sellsi käitluskohas. Juba täna on silokile suunamine taaskasutusse läbi Ragn-Sellsi käitluskohtade odavam kui selle ladestamine prügilasse.

„Võtame silokilet vastu kõigilt - suurettevõtjatest väikepõllumeesteni. Vastuvõtmisel väljastame taaskasutustõendi, mis kinnitab, et põllumees on oma seadusest tulenevad kohustused täitnud,“ selgitas Ragn-Sellsi teenusejuht Kalle Grents „Lisaks sellele, et meil on sorteerimisjaamad üle Eesti, plaanime alustada ka kogumisringidega, et muuta protsess talunike ja põllumeeste jaoks veelgi mugavamaks,“ rääkis Grents.

Silokile taaskasutusse suunamise kohustus tuleneb Pakendiseadusest. Silokile vastuvõtmisel peab see vastama puhtusenõuetele.

Ragn-Sellsi käitluskohad asuvad Tartus, Haapsalus, Paikusel, Rakveres, Tallinnas, Raplas, Jõhvis. Täiendavat infot saab Ragn-Sellsi klienditeeninduse telefonilt 15155.