Euroopa Jäätmekäitlejate Liit (FEAD) ja Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL) korraldavad 15. mail Tallinnas Swissôtelis rahvusvahelise prügilate seminari. Seminaril arutatakse Euroopa kogemust prügilate teemal ning Eesti valmisolekut 16. juuliks, kui suletakse kõik nõuetele mittevastavad prügilad.

„Puhtama elukeskkonna üks eeldusi on see, et me järjest vähem ladestaksime oma olmejäätmeid prügilatesse,“ ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. „Ka senised nõuetele mittevastavad prügilad tuleb sulgeda just seepärast, et nad kujutavad keskkonnale ohtu. Oluline on, et igaüks meist sordiks oma olmejäätmeid, luues sellega aluse jäätmete taaskasutuseks.“ Tamkivi rõhutas, et kohaliku prügimajanduse korraldamine ja sellest inimeste teavitamine on eelkõige linna-ja vallavalitsuste ülesanne.

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimehe Aivar Lõhmuse sõnul on jäätmekäitlustemaatika aktuaalne praegu kogu Euroopa Liidus. „16. juulil 2009 suletakse Eestis kümmekond nõuetele mittevastavat prügilat, sellest tulenevalt on väga aktuaalne kogu prügilaid puudutav temaatika. Seepärast korraldame rahvusvahelise seminari, et vahetada kogemusi. On viimane aeg seda temaatikat ühiselt arutada,“ lausus Aivar Lõhmus. „Ootame välisesinejatelt infot, kuidas on vastavad olukorrad teistes Euroopa Jäätmekäitlejate Liiduga liitunud riikides. Eesti on 16. juuliks päris hästi ette valmistunud – meil on olemas lahendused. Aga seminarilt ootame kogemuste jagamisi ja infot, kuidas lahendavad olukorra teised riigid.“

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu tegevjuhi Margit Rüütelmanni sõnul annab rahvusvaheline prügilate seminar hea ülevaate, kuidas prügilad toimivad erinevates Euroopa riikides. „Seminaril annab prügiladirektiivi rakendamisest EL liikmesriikides ülevaate Jorge Diaz Del Castillo Euroopa Komisjoni keskkonna direktoraadist,“ sõnas Margit Rüütelmann. „Esinevad ka oma ala spetsialistid Rootsist, Hollandist, Rumeeniast, Prantsusmaalt ja Itaaliast. Eestist jagavad oma teadmisi Peeter Eek Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonnast ja Mait Kriipsalu Maaülikoolist.“

„Tallinna Prügila on oma jäätmekäitlustoimingud arendanud selliselt, et need vastavad juba täna alates 2010 kehtima hakkavatele prügilate käitamise nõuetele,“ lausus AS Tallinna Prügila juhatuse liige Allan Pohlak. „Esimesena Eestis alustati 3 aastat tagasi loomsete ja toidujäätmete kompostimisega ja käesoleval aastal alustatakse jäätmekütuse- ja kogutud prügilagaasist elektri tootmisega. Eestis toimuv seminar annab hea võimaluse tutvustada tehtud Euroopa oma ala tippspetsialistidele ja küsida nõu edaspidiseks.“

Seminari teemad on:

  • Prügiladirektiivi rakendamine – Eesti ja Rumeenia näitel.
  • EL poolt ladestamisele seatud kriteeriumid (jäätmete prügilakõlbulikkus)
  • ja nende rakendamine.
  • Prügilagaasi kogumine.
  • Ohtlike jäätmete ladestamiseelne käitlus.
  • Jäätmepõletusel tekkiva koldetuha ladestamine.

Lisainfo: 14.05. toimub ka FEAD-i prügilate töögrupi nõupidamine Tallinnas. Jorge Diaz Del Castillo võtab osa ka 14.05. toimuvast Tallinna Prügila külastusest.

Eesti Jäätmekäitlejate Liit (www.ejkl.ee) asutati 1996. aastal mittetulundusühinguna 26 jäätmekäitluse alal tegutseva ettevõtte poolt. Eesti jäätmekäitlejate Liit on katusorganisatsiooniks 43 jäätmekäitluse valdkonnas tegutsevale ettevõttele. Liidu eesmärk on üleriigiliselt korraldada jäätmekäitluse alal tegutsevate ettevõtete ühistegevust ja esindada oma liikmete ühishuve. Samuti on liidu ja tema liikmete ülesanne igati aidata kaasa jäätmekäitluse arengule Eesti Vabariigis. Liidu ettevõtete summaarne käive moodustab enam kui 90% jäätmekäitlusturu kogukäibest. EJKL on Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu liige alates 2008. aasta juunist.

Lisainformatsioon:
Aivar Lõhmus, Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimees
Tel: 38 40 124; e-post: vaatsap@hot.ee
Margit Rüütelmann, Eesti Jäätmekäitlejate Liidu tegevjuht
Tel: 5130698; e-post: margit@ejkl.ee
Allan Pohlak, AS Tallinna Prügila juhatuse liige
Tel: 609 6033; e-post: allan.pohlak@cleanaway.ee